Dịch vụ

Đào tạo online

Nhà quản lý 4.0

Cải thiện năng suất làm việc của nhân viên ngay lập tức!

Tôi muốn tham gia

OKR Coaching

Mục tiêu & Kết quả then chốt

Công cụ giúp các phòng/ban hoạt động hiệu quả hơn – dễ dàng đạt được các chỉ tiêu. Hiệu suất của doanh nghiệp tăng ít nhất 120%.

Hướng dẫn tôi triển khai

Phần mềm

MyOKR

Công cụ Kiểm soát % Hoàn thành mục tiêu và Tiến độ thực hiện công việc của từng nhân viên. Cập nhật online theo thời gian thực, mọi lúc, mọi nơi.

Dùng thử miễn phí

Tư vấn KPI

Xây dựng hệ thống KPI

KPI thất bạiTại phương pháp triển khai.

Tư vấn cho tôi