Tư vấn PMS 2.0

Hệ thống Quản lý hiệu suất liên tục

Bạn đang gặp phải vấn đề này?

 • Công ty có tầm nhìn, có chiến lược rõ ràng, nhưng không triển khai để thực thi được. 
 • Một số phòng/ban hoạt động chưa hiệu quả. Thay vì hợp tác để giải quyết vấn đề chung, các Phòng/ban lại đổ lỗi cho nhau, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ.
 • Không giữ được nhân sự giỏi. Nhiều nhân viên làm việc thụ động và thiếu trách nhiệm: Sếp nhắc thì làm, không nhắc là quên việc luôn.  
Cropped Pham Thong Nhat.png

Bạn có muốn?

 • Xây dựng một hệ thống, giúp thực thi chiến lược kinh doanh hiệu quả, để đạt được tầm nhìn của doanh nghiệp?
 • Giúp các phòng/ban hợp tác chặt chẽ, cùng chiến đấu, vì mục tiêu chung?
 • Tạo dựng một đội ngũ gắn kết và giúp nhân viên phát triển tài năng?

Giải pháp chính là xây dựng hệ thống PMS 2.0 – Quản lý hiệu suất liên tục

Hệ thống PMS 2.0 bao gồm các hoạt động chính như sau:

 1. Đo lường KPI để phân tích hiện trạng hiệu suất.
 2. Thiết lập mục tiêu OKR để cải thiện hiệu suất.
 3. Phát triển sáng kiến và lập kế hoạch để thực hiện OKR.
 4. Huấn luyện liên tục với CFR để giúp nhân viên phát triển tài năng.
 5. Đánh giá và khen thưởng thành tích để thúc đẩy động lực.
Pms 2.0

Hệ thống PMS 2.0 giúp bạn như thế nào?

 • Chia nhỏ Tầm nhìn chiến lược thành các Mục tiêu cụ thể để thực hiện dễ dàng hơn.
 • Liên kết mục tiêu của các phòng/ban với mục tiêu chung của công ty.
 • Tăng cường sự hợp tác và phối hợp giữa các phòng/ban.
 • Gắn kết đội ngũ và thúc đẩy động lực làm việc.
 • Gây dựng văn hóa học tập và phát triển tài năng của nhân viên.

Kết quả bạn nhận được là gì?

Khi hệ thống PMS 2.0 được triển khai và vận hành trơn tru, doanh nghiệp sẽ đạt được các kết quả như sau:
 • Nhân viên gắn kết hơn.
 • Năng suất lao động tăng lên.
 • Khách hàng hài lòng hơn.
 • Tăng doanh thu.
 • Cải thiện lợi nhuận.
Cropped Pham Thong Nhat.png

Tại sao tôi có thể giúp bạn?

Hệ thống này được tôi đúc rút sau 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hiệu suất KPI và OKR.

Tôi đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp. Phương pháp triển khai đã được kiểm chứng thành công tại Việt Nam. 

 

#1. Dễ dàng ứng dụng

Phương pháp triển khai đã được chuẩn hóa thành Quy trình từng bước, với các Mẫu biểu chi tiết, bạn chỉ việc áp dụng.

#2. Kiểm chứng thành công

Tôi đã tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp, phương pháp triển khai đã được kiểm chứng thành công tại Việt Nam.

#3. Phần mềm hỗ trợ

Triển khai với phần mềm MyOKR, giúp bạn quản lý dễ dàng hơn so với việc dùng excel thủ công.

Vnpt
Smart Viet Nam
Napas

Bạn muốn tư vấn xây dựng hệ thống PMS 2.0 – Quản lý hiệu suất liên tục – để nâng cao hiệu suất doanh nghiệp?

Hãy đăng ký vào form dưới đây:

Đăng ký tư vấn PMS 2.0

Một số kinh nghiệm của tôi:

 1. Đào tạo OKR, Ngân hàng Vietcombank.
 2. Dự án KPI, Chi nhánh PVNDB, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 3. Dự án OKR, Công ty Smart Việt Nam.
 4. Dự án OKR, Tập đoàn VNPT.
 5. Đào tạo OKR, MVAS, Tổng công ty MobiFone.
 6. Dự án OKR & KPI, Công ty Napas.
 7. Dự án OKR, Công ty GreenMazing.
 8. Dự án OKR, Công ty Dược liệu Phương Đông.
 9. Dự án OKR, Công ty quản lý Chuỗi thời trang 1BC.
 10. Dự án OKR, Công ty Truyền thông Creatio.
 11. Dự án Tái cấu trúc, Công ty HMK.
 12. Dự án KPI, Công ty thực phẩm Nông Trang.
 13. Dự án KPI, Công ty thương mại VietGreen.
 14. Dự án KPI, Công ty nội thất NHK Furniture.
 15. Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Công ty cổ phần Eurowindow Holding.
 16. Dự án Thiết kế tổ chức, Công ty thực phẩm Nông Trang.
 17. Dự án Thiết kế tổ chức, Công ty thương mại AOZ.
 18. Dự án KPI, Ngân hàng Maritime Bank.
 19. Dự án Lương 3P, Ngân hàng Maritime Bank.
 20. Dự án Tái cấu trúc tổ chức, Ngân hàng Vpbank.
 21. Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Ngân hàng Vpbank.
 22. Dự án KPI, Ngân hàng Vpbank.
 23. Dự án Khung năng lực, Ngân hàng Vpbank.
 24. Dự án lương 3P, Ngân hàng Vpbank.

Thông tin liên hệ:

 • Chuyên gia Phạm Thống Nhất
 • Email: nhatpt@growhub.vn
 • Phone: 0946311396