Tư vấn Khung năng lực

Xây dựng hệ thống Đào tạo và Phát triển nhân tài

Tại sao bạn cần xây dựng hệ thống Khung năng lực?

Khung năng lực giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống quản trị nhân sự, như:
  • Đánh giá năng lực của nhân viên để xét tăng lương hằng năm.
  • Là tiêu chí để phỏng vấn và tuyển dụng nhân sự phù hợp.
  • Là cơ sở để đào tạo và phát triển nhân tài cho tổ chức.

Lộ trình tư vấn xây dựng Khung năng lực

  • Giai đoạn 1: Khảo sát hiện trạng.
  • Giai đoạn 2: Thống nhất phạm vi, mục tiêu và phương pháp triển khai.
  • Giai đoạn 3: Xây dựng Khung năng lực.
  • Giai đoạn 4: Triển khai áp dụng vào công việc thực tế.
  • Giai đoạn 5: Hỗ trợ vận hành hệ thống.
Điểm Mạnh & Điểm Yếu

Điểm khác biệt độc đáo của phương pháp này là gì?

Tôi không chỉ giúp bạn xây dựng Khung năng lực, mà quan trọng hơn, tôi giúp bạn áp dụng vào công việc thực tế để đạt được hiệu quả (tác động tới hiệu suất kinh doanh). 

#1. Ứng dụng: Hệ thống tinh gọn để có thể ứng dụng trong thực tế công việc.

#2. Hiệu quả: Tập trung vào các năng lực quan trọng có tác động lớn tới hiệu suất làm việc.

Avatar

Bạn cần một chuyên gia tư vấn đồng hành?

  • Hãy đăng ký vào form dưới đây.
  • Tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho bạn!

Đăng ký tư vấn Khung năng lực

Xây dựng hệ thống Đào tạo và Phát triển nhân tài