Tư vấn Văn hóa doanh nghiệp

5 Cấp độ Gắn Kết Nhân Tài

Vai trò then chốt của Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghệp là cấp độ cao nhất trong hệ thống thu hút, gắn kết và giữ chân nhân tài của tổ chức:
  • Là “bản sắc” để thu hút nhân tài.
  • Là “sợi chỉ đỏ” để định hướng hành vi của cán bộ nhân viên.
  • Là “giá trị tinh thần” để gắn kết đội ngũ.

Quy trình tư vấn xây dựng Văn hóa doanh nghiệp:

  • Giai đoạn 1: Khảo sát hiện trạng.
  • Giai đoạn 2: Thống nhất phạm vi, mục tiêu và phương pháp triển khai.
  • Giai đoạn 3: Xây dựng các yếu tố của Văn hóa doanh nghiệp.
  • Giai đoạn 4: Triển khai áp dụng vào thực tế.
  • Giai đoạn 5: Hỗ trợ vận hành hệ thống.
Đây là một phương pháp tinh gọn và hiệu quả của Lean-HR.
Văn Hóa Doanh Nghiệp

Điểm khác biệt độc đáo của phương pháp này là gì?

#1. Tinh gọn: Tập trung vào các yếu tố then chốt nhất của Văn hóa doanh nghiệp.

#2. Hiệu quả: Phương pháp tác động vào ngôn ngữ tư duy của cán bộ nhân viên nên đạt được hiệu quả cao hơn.

Cropped Pham Thong Nhat.png

Bạn cần một chuyên gia tư vấn đồng hành?

  • Hãy đăng ký vào form dưới đây.
  • Tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho bạn!

Đăng ký tư vấn Văn hóa doanh nghiệp