Tư vấn Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp những tiêu chuẩn chung về khát vọng, giá trị và hành vi được chia sẻ và thấm nhuần trong toàn bộ tổ chức. Tiêu chuẩn văn hóa bao gồm 3 khía cạnh chính:

 • Khát vọng chung về sứ mệnh, tầm nhìn của tổ chức.
 • Hệ giá trị cốt lõi chung.
 • Chuẩn mực hành vi chung.
Chính những tiêu chuẩn này tạo nên bản sắc nhất quán, từ đó, giúp tổ chức:
 • Thu hút, gắn kết và phát triển nhân tài.
 • Xây dựng thương hiệu tin cậy với khách hàng.
 • Tạo ra lợi thế cạnh tranh để phát triển bền vững.

Lộ trình tư vấn xây dựng Văn hóa doanh nghiệp

 • Giai đoạn 1: Khảo sát hiện trạng.
 • Giai đoạn 2: Thống nhất phạm vi, mục tiêu và phương pháp triển khai.
 • Giai đoạn 3: Xây dựng các yếu tố của Văn hóa doanh nghiệp.
 • Giai đoạn 4: Triển khai áp dụng vào thực tế.
 • Giai đoạn 5: Hỗ trợ vận hành hệ thống.
Mô Hình Tảng Băng Văn Hóa

Điểm khác biệt độc đáo là gì?

#1. Ứng dụng: Phưng pháp tinh gọn tập trung vào các yếu tố then chốt nhất của Văn hóa doanh nghiệp giúp tổ chức dễ dàng ứng dụng.

#2. Hiệu quả: Phương pháp tác động vào ngôn ngữ tư duy và hành vi của cán bộ nhân viên nên đạt được hiệu quả cao hơn.

Avatar

Bạn cần một chuyên gia tư vấn đồng hành?

 • Hãy đăng ký vào form dưới đây.
 • Tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho bạn!

Đăng ký tư vấn Văn hóa doanh nghiệp