CFR Program

Huấn luyện và Phát triển Nhân tài

Coach

Có mục tiêu rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là…

Làm sao đạt được mục tiêu đó?

 • Là một người Sếp: bạn giao mục tiêu cho nhân viên.
 • Là một Huấn luyện viên: bạn giúp nhân viên đạt được mục tiêu.
Để nâng cao hiệu suất của đội ngũ, các nhà Lãnh đạo và Quản lý của doanh nghiệp cần trở thành những Huấn luyện viên giỏi.

CFR Program: Cánh tay đắc lực của hệ thống quản trị mục tiêu OKR

CFR Programchương trình huấn luyện được thiết kế để các nhà quản lý giúp nhân viên thực hiện OKRphát triển tài năng.

Chương trình huấn luyện CFR chính là cánh tay đắc lực của hệ thống OKR.

Nếu không có CFR, thì hệ thống OKR không thể trưởng thành để phát huy tối đa sức mạnh.

Okr & Cfr

Để giúp nhân viên thực hiện mục tiêu OKR, các nhà quản lý huấn luyệnphản hồi liên tục cho nhân viên, thông qua chu trình CFR, bao gồm: 

 • Coaching conversation: Các cuộc hội thoại huấn luyện nhằm giúp nhân viên thực hiện mục tiêu.
 • Feedback: Phản hồi cho nhân viên biết điều gì cần phát huy và điều gì cần cải thiện.
 • Recognition: Ghi nhận sự nỗ lực và kết quả nhân viên đạt được.

Kết quả = Nguồn lực + Năng lực + Động lực + Hiệp lực

Để giúp nhân viên đạt được kết quả cao, các nhà quản lý sử dụng Ngôn ngữ Huấn luyện trong các cuộc hội thoại huấn luyện CFR, bao gồm:

 • Ngôn ngữ Tư duy.
 • Ngôn ngữ Năng lực.
 • Ngôn ngữ Động lực.
 • Ngôn ngữ Hiệp lực.

Ngôn ngữ Huấn luyện chính là Chìa khóa để bạn giúp nhân viên đạt được mục tiêu OKR

Avatar

Chào bạn!

 • Bạn muốn hệ thống quản trị mục tiêu OKR hoạt động hiệu quả? 
 • Hãy giúp các nhà lãnh đạoquản lý của doanh nghiệp trở thành những huấn luyện viên giỏi.

Đăng ký chương trình CFR Program để tôi giúp bạn!

Cfr Program

Chương trình CFR Program

Huấn luyện và Phát triển Nhân tài

Dưới đây là các hoạt động chính:
 • Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp.
 • Workshop #1: CFR Program – Huấn luyện và Phát triển nhân tài.
 • Workshop #2: Ngôn ngữ Tư duy.
 • Workshop #3: Ngôn ngữ Động lực.
 • Workshop #4: Ngôn ngữ Năng lực.
 • Workshop #5: Ngôn ngữ Hiệp lực.
 • Workshop #6: Thiết lập chương trình CFR Program để triển khai nhân rộng.
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống CFR.

Sự khác biệt là gì?

Điểm độc đáo của chương trình CFR Program là tính Ứng dụngHiệu quả.

#1. Ứng dụng

Đây là chương trình thực hành trong 6 tuần liên tiếp, giúp các nhà lãnh đạo và quản lý tạo lập kỹ năng Ngôn ngữ Huấn luyện ngay tại chương trình.

#2. Hiệu quả

Tích hợp chương trình CFR Program với hệ thống Quản trị mục tiêu OKR để tác động vào Kết quả công việc thực tế của nhân viên. Từ đó, giúp nâng cao hiệu suất của tổ chức.

Đăng ký tìm hiểu về chương trình CFR Program

Đây là buổi tư vấn online (60 phút) qua ứng dụng Google Meet. 

Trong buổi tư vấn này, tôi sẽ: 

 • Giới thiệu chi tiết về chương trình CFR Program.
 • Và giải đáp mọi thắc mắc của bạn về phương pháp Ngôn ngữ Huấn luyện.
Hẹn gặp bạn tại buổi tư vấn!

Đăng ký tìm hiểu về chương trình CFR Program

Chương trình Huấn luyện và Phát triển Nhân tài