OKR Coaching

Phương pháp điều hành doanh nghiệp để tạo ra kết quả đột phá

Đồng tâm, Hiệp lực

Đột phá không phải là trò chơi cá nhân, mà là một hoạt động tập thể. Hầu hết các thành tựu lớn đều đến từ nỗ lực của cả một đội ngũ. Nó đòi hỏi sự "đồng tâm, hiệp lực".

Bạn có đang điều hành doanh nghiệp theo phương pháp truyền thống dưới đây?

Điều hành doanh nghiệp bằng hệ thống chỉ tiêu KPI:

 1. Chỉ tiêu: Giao chỉ tiêu KPI cho các phòng/ban và nhân viên.
 2. Giám sát: Theo dõi tiến độ và giám sát quá trình thực hiện KPI.
 3. Đánh giá: Đánh giá hoàn thành KPI để trả lương thưởng xứng đáng.

Phương pháp điều hành này có tạo ra sự “đồng tâm, hiệp lực” để tạo kết quả đột phá cho doanh nghiệp?

Giao chỉ tiêu KPI? Có hiệu quả đấy! Nhưng nó chỉ thành công một phần. Còn lại thì:

 • Đội ngũ vẫn rời rạc.
 • Phòng nào lo KPI của phòng đó, chưa có sự liên kết và hợp tác để đạt mục tiêu chung.
 • Không thúc đẩy được sự sáng tạo và đổi mới liên tục để tạo đột phá cho doanh nghiệp

Đã đến lúc… bạn cần thử một phương pháp điều hành mới:

Điều hành doanh nghiệp bằng hệ thống OKR:

 1. Mục tiêu: Thiết lập OKR đột phá cho doanh nghiệp.
 2. Đòn bẩy: Xác định đâu là đòn bẩy tạo đột phá.
 3. Gắn kết: Thu hút các thành viên cam kết với OKR.
 4. Khoảng cách: Quản lý tiến trình rút ngắn khoảng cách tới OKR.
 5. Tài năng: Phát triển tài năng để thực hiện OKR.

Phương pháp điều hành này được phát triển bởi các tập đoàn Intel, Google và IBM… Đến nay, rất nhiều doanh nghiệp đã học theo và áp dụng thành công.

Google
Intel
Ibm

Bạn nhận được lợi ích gì khi điều hành doanh nghiệp bằng hệ thống OKR?

#1. Đồng tâm, hiệp lực

Hệ thống OKR giúp bạn thúc đẩy sự liên kết và hợp tác giữa các phòng/ban. Các thành viên gắn kết cùng nhau chinh phụ mục tiêu chung. Đây là yếu tố then chốt cho sự đột phá.

#2. Tối ưu chi phí

Phương pháp “Đòn bẩy hiệu suất” giúp bạn xác định đâu là điểm để tập trung nguồn lực cho sự đột phá. Việc tập trung nguồn lực vào đúng chỗ, giúp tránh lãng phí và tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp.

#3. Tăng năng suất lao động

Ma trận Sáng kiến giúp các phòng/ban đổi mới và cải tiến liên tục cách làm để đạt mục tiêu. Từ đó, giúp tăng năng suất lao động của doanh nghiệp.

#4. Phát triển tài năng

Chu trình huấn luyện liên tục với CFR giúp bạn phát triển năng lực của đội ngũ. Đồng thời, xây dựng văn hóa học tập cho sự phát triển về dài hạn.

#5. Quản trị bài bản và hiệu quả

Phương pháp này đã được chuẩn hóa thành quy trình từng bước, với các hướng dẫn và mẫu biểu chi tiết, giúp bạn điều hành doanh nghiệp bài bản và hiệu quả hơn.

Chào mừng bạn đến với chương trình huấn luyện OKR Coaching

Mục tiêu của chương trình là giúp bạn ứng dụng thành công phương pháp điều hành doanh nghiệp bằng hệ thống OKR.

Từ đó, xây dựng đội ngũ Gắn kết “đồng tâm, hiệp lực” để cùng nhau tạo ra những kết quả đột phá cho doanh nghiệp.

Okr

Đây là chương trình huấn luyện trong 8 tuần liên tục

Chương trình được thiết kế theo phương pháp huấn luyện liên tục trong 8 tuần (mỗi tuần triển khai một hạng mục). Cách triển khai như sau:

 • Đào tạo: Mỗi tuần, giảng viên đào tạo 1 buổi để hướng dẫn các thành viên.
 • Triển khai: Sau đó, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng/ban triển khai.
 • Kèm cặp: Trong tuần, giảng viên hỗ trợ các phòng/ban trong quá trình triển khai.
Coaching

Đối tượng tham gia chương trình:

 • Ban Giám đốc và các Trưởng phòng/ban của doanh nghiệp.
 • Team điều phối OKR.

Hình thức huấn luyện:

 • Trực tiếp tại doanh nghiệp,
 • hoặc huấn luyện online thông qua ứng dụng Google Meet.

Một số hình ảnh triển khai tại các doanh nghiệp:

Okr 1
Okr 2
Okr 3
Okr 4

Sự khác biệt độc đáo của chương trình này là gì?

Tập trung vào tính ỨNG DỤNG và HIỆU QUẢ. Đây là chương trình vừa học – vừa làm – cho đến khi bạn áp dụng thành công hệ thống OKR.

 • ỨNG DỤNG: Phương pháp điều hành doanh nghiệp được chuẩn hóa thành Quy trình từng bước, với các Mẫu biểu chi tiết, bạn chỉ việc áp dụng.
 • HIỆU QUẢ: Phương pháp này đã triển khai cho nhiều doanh nghiệp và được kiểm chứng thành công tại Việt Nam.

Đăng ký tư vấn về chương trình OKR Coaching

Phương pháp điều hành doanh nghiệp để tạo ra Kết quả đột phá

Phản hồi của các doanh nghiệp về chương trình:

“Giá như triển khai OKR sớm hơn. OKR giúp đội ngũ gắn kết, trở thành một team cùng nhau chinh phục mục tiêu chung.” 

Ngô Đức Anh – CEO

“OKR giúp các bộ phận có định hướng và mục tiêu rõ ràng. OKR đã thấm dần xuống anh chị em công nhân.” 

Trịnh Ngọc Thảo – HRM

Cam kết cho đến khi bạn áp dụng thành công

Mặc dù tỉ lệ áp dụng thành công của chương trình này hiện nay đang là 100%. Bạn không nghe nhầm đâu là 100%.

Tuy nhiên, nếu vì bất kỳ một lý do nào đó, sau khi kết thúc chương trình, bạn chưa áp dụng được quy trình lãnh đạo đột phá. Tôi cam kết sẽ tiếp tục kèm cặp cho đến khi bạn áp dụng thành công. Vì vậy, bạn hãy yên tâm là không có rủi ro nào cả!

Mong được gặp bạn!

Đăng ký tư vấn về chương trình OKR Coaching

Phương pháp điều hành doanh nghiệp để tạo ra Kết quả đột phá