Tư vấn Đãi ngộ nhân sự

Thu hút, gắn kết và giữ chân nhân tài

5 Cấp độ Gắn Kết Nhân Tài

Hệ thống Đãi ngộ tổng thể (Total Reward)

Ngân sách lương thưởng của doanh nghiệp luôn có giới hạn. Vì vậy, thách thức của chúng ta là phải sử dụng ngân sách đó thật hiệu quả. Điều này, đòi hỏi chúng ta phải xây dựng một hệ thống đãi ngộ có trọng điểm và có bản sắc, để:
 • Thu hút nhân tài.
 • Gắn kết và giữ chân nhân tài.
 • Tạo động lực làm việc mạnh mẽ.

Quy trình tư vấn xây dựng hệ thống Đãi ngộ nhân sự:

 • Giai đoạn 1: Khảo sát hiện trạng.
 • Giai đoạn 2: Thống nhất phạm vi, mục tiêu và phương pháp triển khai.
 • Giai đoạn 3: Xây dựng Hệ thống đãi ngộ.
 • Giai đoạn 4: Triển khai áp dụng vào thực tế.
 • Giai đoạn 5: Hỗ trợ vận hành hệ thống.
Lean Hr Total Rewards

Điểm khác biệt độc đáo của phương pháp này là gì?

Đây là một phương pháp tinh gọn và hiệu quả của Lean-HR:
 • TINH GỌN: Hệ thống tinh gọn để phù hợp với ngân sách và có thể ứng dụng trong thực tế công việc.
 • HIỆU QUẢ: Tập trung vào các đãi ngộ quan trọng có tác động lớn tới hiệu suất làm việc.
Cropped Pham Thong Nhat.png

Bạn cần một chuyên gia tư vấn đồng hành? 

 • Hãy đăng ký vào form dưới đây. 
 • Tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho bạn!

Đăng ký tư vấn Đãi ngộ nhân sự

Thu hút, Gắn kết và Giữ chân nhân tài