Lean-HR Matrix

Dịch vụ thăm khám sức khỏe hệ thống quản trị nhân sự

Lean Hr Matrix

Lean-HR Matrix©

Lean-HR Matrix là công cụ giúp bạn chẩn đoán sức khỏe của hệ thống quản trị nhân sự

(1) Phân tích

Xác định Điểm mạnhĐiểm yếu của hệ thống quản trị nhân sự

(2) Tham chiếu

Tham chiếu với thực tiễn (cách làm) tốt nhất hiện nay về quản trị nhân sự

(3) Nâng cấp

Đánh giá mức độ sức khỏe (thang 5 cấp độ) để nâng cao hiệu quả của hệ thống

Dịch vụ Lean-HR Matrix©

Bạn có thể tùy chọn 2 gói dịch vụ như dưới đây:

Gói dịch vụ #1: Chuyên gia đồng hành

  • Tôi trình bày với bạn về phương pháp và quy trình thăm khám.
  • Nếu bạn đồng ý, thì chúng ta sẽ triển khai dịch vụ.
  • Phí dịch vụ: 3.000.000 vnđ.

Gói dịch vụ #2: Bạn tự làm (Miễn phí)

  • Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ Lean-HR Matrix.
  • Sau đó, bạn có thể tự phân tích và chẩn đoán sức khỏe hệ thống quản trị nhân sự.
  • Phí hướng dẫn: Miễn phí.
Pham Thong Nhat

Bạn chỉ cần đăng ký vào Form đưới đây, tôi sẽ liên hệ và hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ Lean-HR Matrix để:

  • Xác định Điểm mạnhĐiểm yếu của hệ thống quản trị nhân sự.
  • Tham chiếu với thực tiễn (cách làm) tốt nhất hiện nay về quản trị nhân sự.
  • Đánh giá mức độ sức khỏe (thang 5 cấp độ) để nâng cao hiệu quả của hệ thống.

Đăng ký buổi hướng dẫn sử dụng công cụ Lean-HR Matrix