Tư vấn Cơ cấu tổ chức

Xây dựng tổ chức tinh gọn và hiệu quả

Xây dựng Tổ chức tinh gọn & hiệu quả

Cơ cấu tổ chức chính là khung xương sống của doanh nghiệp. Giúp bạn:
 • Thực thi chiến lược.
 • Nâng cao hiệu suất kinh doanh.
 • Tối ưu chi phí vận hành.
 • Và quyết định khả năng mở rộng quy mô của tổ chức.

Lộ trình tư vấn Cơ cấu tổ chức & Quy trình tinh gọn

 • Giai đoạn 1: Khảo sát hiện trạng.
 • Giai đoạn 2: Thống nhất phạm vi, mục tiêu và phương pháp triển khai.
 • Giai đoạn 3: Xây dựng Cơ cấu tổ chức và Quy trình tinh gọn.
 • Giai đoạn 4: Triển khai áp dụng vào thực tế.
 • Giai đoạn 5: Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh.
Ví Dụ Tổ Chức Mạng Lưới

Điểm khác biệt độc đáo của phương pháp này là gì?

#1. Ứng dụng: Tôi giúp bạn xây dựng cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn giúp doanh nghiệp dễ dàng ứng dụng và tối ưu chi phí vận hành.

#2. Hiệu quả: Thiết kế cơ cấu có khả năng hỗ trợ tốt nhất cho việc thực hiện chiến lược và mục tiêu kinh doanh.

Avatar

Bạn cần một chuyên gia tư vấn đồng hành?

 • Hãy đăng ký vào form dưới đây.
 • Tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho bạn!

Đăng ký tư vấn Cơ cấu tổ chức

Xây dựng tổ chức tinh gọn và hiệu quả