Day

Tháng Ba 8, 2020

5 căn bệnh phổ biến doanh nghiệp thường mắc phải

Posted on08 Th3 2020
Nhân tài trong tổ chức lũ lượt ra đi? Doanh nghiệp tập trung quá nhiều vào lợi nhuận ngắn hạn, thay vì thành công lâu dài? Nếu bạn không giải quyết những vấn đề này, chúng có thể trở nên nghiêm trọng và gây thiệt hại doanh nghiệp. Trong bài…

Chiến lược Đa dạng hóa trong kinh doanh

Posted on08 Th3 2020
Giảm rủi ro kinh doanh và mở rộng quy mô thị trường. Đối với nhiều người, đa dạng hóa nghĩa là tăng doanh thu. Hầu như mỗi ngày, khi thời điểm tốt, đều có tin tức về việc một công ty mua lại công ty khác. Một số tổ chức…

Xây dựng liên minh chiến lược cho doanh nghiệp

Posted on08 Th3 2020
Hợp tác vì lợi ích chung. Một công ty thường thành công vì có một vài điều thực sự tốt. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể đưa họ đến vị trí hôm nay và để phát triển hơn nữa, họ phải phát triển thêm những khả năng mới. Nếu…

5 bước ứng dụng mô hình Con Nhím trong kinh doanh

Posted on08 Th3 2020
Sử dụng Sức mạnh của sự đơn giản để thành công. Nếu được chọn để trở thành con cáo hoặc con nhím, bạn muốn trở thành loài nào? Nhiều người chọn trở thành một con cáo. Rốt cuộc, cáo đẹp và xảo quyệt. Còn nhím, là loài sinh vật nhỏ,…

Cách quản lý doanh nghiệp dựa trên Giá trị

Posted on08 Th3 2020
Hãy suy nghĩ về giá trị lâu dài - thay vì lợi nhuận ngắn hạn. Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 chứng kiến hai cuộc suy thoái kinh tế và những thất bại của các công ty. Điều này khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải tìm…

5 bước xây dựng Kịch bản tăng trưởng cho doanh nghiệp

Posted on08 Th3 2020
Khám phá các kịch bản tăng trưởng khác nhau cho doanh nghiệp. Hãy tưởng tượng, bạn đang phải đối mặt với một quyết định thực sự quan trọng, thay đổi tương lai của doanh nghiệp. Có thể bạn đang nghĩ tới việc "huy động tài chính" để đầu tư nhà…

8 bước xây dựng chiến lược truyền thông trên internet

Posted on08 Th3 2020
Tạo dựng sự hiện diện mạnh mẽ của thương hiệu trên internet. Trừ khi bạn sống cách ly xã hội trong vài năm qua, nếu không, bạn nhận thấy rằng mạng xã hội hiện nay là một trong những cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất giúp bạn có thể…

Xây dựng chiến lược Giá cho sản phẩm

Posted on08 Th3 2020
Bạn xem xét những yếu tố nào trước khi mua hàng? Ví dụ, bạn quan tâm nhất tới chất lượng của sản phẩm? Hay giá cả mới là sự cân nhắc lớn nhất của bạn? Hoặc, bạn xem xét cân bằng cả 2 yếu tố? Nếu tổ chức bạn làm…