Blog

5 cấp độ Trưởng thành của hệ thống quản trị nhân sự Lean-HR

Trong bài viết này, chúng ta trả lời 2 câu hỏi lớn:

 • Hệ thống quản trị nhân sự của bạn HR đang ở cấp độ nào? (trên thang 5 cấp độ)
 • Các hoạt động nhân sự then chốt của bạn HR đang mạnh / yếu ở đâu?

Để trả lời câu hỏi thứ nhất, chúng ta sử dụng công cụ Lean-HR Level.

Mục lục

Lean-HR Level: 5 cấp độ trưởng thành của hệ thống quản trị nhân sự

Lean Hr Level

Lean-HR Level là công cụ giúp bạn xác định hiện trạng, từ đó, thiết lập mục tiêu để nâng cấp hệ thống quản trị nhân sự của doanh nghiệp.

Bây giờ, hãy đọc mô tả về 5 cấp độ trưởng thành của hệ thống quản trị nhân sự (như dưới đây) để xác định xem bạn đang ở cấp độ nào?

Cấp độ #1: Hình thành

Triển khai hoạt động: HR mới được thành lập. Một số quy trình, quy định nhân sự được xây dựng (để đáp ứng các yêu cầu của tổ chức) ở mức độ cơ bản.

Phát huy vai trò: 4 vai trò then chốt của Lean-HR chưa được thể hiện rõ nét. HR lúc này thực hiện vai trò tổng hợp.

Tư duy Lean-HR: Chưa hình thành.

Tác động mục tiêu: Tác động tự phát. HR chưa kiểm soát được mức độ tác động tới hiệu suất của tổ chức và trải nghiệm nhân viên.

Cấp độ #2: Dịch vụ hóa

Triển khai hoạt động: Áp dụng mô hình Dịch vụ nhân sự xuất sắc với các hoạt động như: Quy trình nhân sự tinh gọn, Hành trình trải nghiệm nhân viên (cơ bản), Đo lường KPI và SLAs ở mức cơ bản.

Phát huy vai trò: Bắt đầu phát huy vai trò HR Services (Dịch vụ nhân sự).

Tư duy Lean-HR: Hình thành tư duy Dịch vụ nhân sự thay thế cho tư duy quy trình, thủ tục.

Tác động mục tiêu: Tác động nhỏ tới hiệu suất của tổ chức. Tạo ra trải nghiệm tích cực cho nhân viên trong phạm vi các quy trình nhân sự.

Cấp độ #3: Mục tiêu hóa

Triển khai hoạt động: Bắt đầu thiết lập các mục tiêu lớn (Nâng cao hiệu suất và Gia tăng giá trị). Triển khai các hoạt động then chốt như: Quản lý hiệu suất, thu hút, gắn kết và phát triển nhân tài…

Phát huy vai trò: Bắt đầu phát huy vai trò HRBP (Đối tác nhân sự chiến lược) và EX (Quản lý trải nghiệm nhân viên).

Tư duy Lean-HR: Hình thành tư duy Mục tiêu thay thế cho tư duy chức năng.

Tác động mục tiêu: Bắt đầu có những tác động đáng kể tới hiệu suất của tổ chức. Trải nghiệm nhân viên được mở rộng phạm vi.

Cấp độ #4: Đồng bộ hóa

Triển khai hoạt động: Liên kết chiến lược nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của tổ chức. Các hoạt động nhân sự được liên kết chặt chẽ cùng hướng về mục tiêu chung.

Phát huy vai trò: Bắt đầu phát huy vai trò HR Analytics (Phân tích dữ liệu nhân sự) ở mức độ cơ bản.

Tư duy Lean-HR: Hình thành tư duy Cộng tác (Đồng tâm, Hiệp lực) thay thế cho tư duy Silo.

Tác động mục tiêu: Tác động lớn tới hiệu suất của tổ chức. Trải nghiệm nhân viên toàn diện.

Cấp độ #5: Tối ưu hóa

Triển khai hoạt động: Đổi mới và cải tiến liên tục dựa trên phân tích dữ liệu. Hệ thống quản trị nhân sự trở nên linh hoạt và sáng tạo để thực thi chiến lược và thực hiện mục tiêu.

Phát huy vai trò: Phát huy đầy đủ cả 4 vai trò then chốt của Lean-HR.

Tư duy Lean-HR: Hình thành tư duy Dựa trên Dữ liệu (Data driven HR).

Tác động mục tiêu: HR trở thành trụ cột cho sự phát triển tổ chức. Có lợi thế cạnh tranh về thu hút, gắn kết và phát triển nhân tài.

Nâng cấp Hệ thống quản trị nhân sự của bạn lên Cấp độ cao hơn

Sau khi xác định hiện trạng, bạn hãy đặt mục tiêu lên cấp độ cao hơn, ví dụ: Đang ở Cấp độ 1 (Hình thành), bạn có thể đặt mục tiêu lên Cấp độ 2 (Dịch vụ hóa).

Nếu bạn đang áp dụng mô hình HR Chức năng, và thấy nó hơi giống Cấp độ 2, thì bạn có thể đặt mục tiêu lên Cấp độ 3 (Mục tiêu hóa).

Hiện nay, cách triển khai Lean-HR đơn giản nhất là bắt đầu ở Cấp độ 2 (Dịch vụ hóa). Ở cấp độ này, bạn áp dụng Mô hình Dịch vụ nhân sự xuất sắc bằng cách:

 • Xây dựng các quy trình nhân sự tinh gọn.
 • Thiết kế hành trình trải nghiệm nhân viên.
 • Đo lường các KPI và SLAs của nhân sự ở mức độ cơ bản.

Hr Service

Mô hình dịch vụ nhân sự xuất sắc (Excellent HR Services model) bao gồm 5 yếu tố:

 1. Employee Focus: Lấy nhân viên làm trung tâm.
 2. Lean-HR Mindset: Tư duy Lean (Tạo giá trị và Loại bỏ lãng phí).
 3. Lean-HR Process: Quy trình nhân sự tinh gọn.
 4. Employee Experience: Trải nghiệm nhân viên.
 5. SLAs: Cam kết chất lượng dịch vụ nhân sự.

Đến thời điểm này, bạn đã biết cách xác định hiện trạng và thiết lập mục tiêu để nâng cấp hệ thống quản trị nhân sự của doanh nghiệp.

Tiếp theo, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi lớn thứ hai: “Các hoạt động nhân sự then chốt của bạn HR đang mạnh / yếu ở đâu?”

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sử dụng công cụ Lean-HR Matrix.

Lean-HR Matrix©: Công cụ phân tích và chẩn đoán hiện trạng hệ thống quản trị nhân sự

Lean-HR Matrix là công cụ giúp bạn phân tích hiện trạng, chẩn đoán nguyên nhân / tác động, từ đó xác định hoạt động nhân sự nào cần được ưu tiên để nâng cao hiệu quả của hệ thống.

Lean Hr Matrix

(Ghi chú: Click vào hình trên để phóng to ảnh)

Bạn có thể sử dụng Lean-HR Matrix để rà soát 6 hoạt động nhân sự then chốt, bao gồm:

 1. Thiết kế tổ chức.
 2. Quản lý hiệu suất.
 3. Thu hút nhân tài.
 4. Gắn kết nhân tài.
 5. Phát triển nhân tài.
 6. Quản lý sự thay đổi.

Hãy đánh giá xem:

 • Hoạt động nhân sự nào bạn đang làm tốt?
 • Còn hoạt động nào thì cần cải thiện?

Từ đó, xác định hoạt động ưu tiên và phát triển các sáng kiến để nâng cấp hệ thống quản trị nhân sự của bạn!

P.s

Cuối cùng, nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó cho các đồng nghiệp của mình!

Hpo Banner