Blog

Lưu ý: OKR không phân bổ mục tiêu top-down

Phương pháp phân bổ mục tiêu truyền thống (Top – Down: Từ trên xuống):

 • Bắt đầu từ mục tiêu cấp công ty và sau đó phân bổ cho các bộ phận.
 • Tiếp đến là phân bổ mục tiêu xuống cho từng nhân viên.

Đây là cách làm phổ biến. Và nó có thiếu sót.

Mục lục

Đặc điểm của một thác nước (từ trên xuống) là gì?

Đó là dòng chảy từ trên xuống, một chiều, không thể đảo ngược.

Do đó, nhân viên không có cơ hội phản hồi với các mục tiêu cấp cao. Dòng chảy 1 chiều và tốc độ phản hồi chậm, hạn chế năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp (yếu tố cần thiết trong bối cảnh kinh doanh dựa trên tốc độ ngày nay).

Phương pháp phân bổ mục tiêu từ trên xuống là tàn dư của nền kinh tế chỉ huy & kiểm soát. Một phong cách lãnh đạo (cổ điển) được nhiều doanh nghiệp yêu thích, đơn giản bởi vì nó dễ làm!

Trong đó,

Các quyết định chỉ đơn giản là chảy từ trên xuống. (Bản chất là: Ra lệnh và Tuân thủ).

 • Phương pháp này có tốt không?
 • CÓ.

Đây là một bước cải tiến lớn so với các phương pháp quản trị trước đây. Đối với các doanh nghiệp chưa triển khai hoặc mới triển khai mô hình “Quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu”, tôi khuyến nghị bạn sử dụng phương pháp này trong giai đoạn đầu.

Bởi vì, năng lực quản trị của doanh nghiệp Việt – nhà mình – chậm hơn thế giới mấy chục năm. Bối cảnh của họ tiến bộ hơn chúng ta.

Tuy nhiên, sau khi triển khai 1 năm, bạn nên dừng việc sử dụng phương pháp top-down này, để chuyển sang phương pháp mới phù hợp hơn với xu hướng kinh doanh dựa trên tốc độ ngày nay.

Bạn cần hiểu rằng, ngoài việc hạn chế khả năng đổi mới sáng tạo, phương pháp phân bổ mục tiêu từ trên xuống chiếm quá nhiều thời gian. Như James Harvey đã viết :

“Cách phân bổ mục tiêu từ trên xuống thường mất nhiều thời gian để đạt được sự liên kết. Cấp dưới thường phụ thuộc (chờ đợi) vào các mục tiêu của cấp trên – trước khi họ có thể bắt đầu – xây dựng mục tiêu của riêng mình.”

Tại một số tập đoàn lớn (nhiều cấp) quá trình thiết lập mục tiêu mất đến 2 tháng. Đây không chỉ là một sự lãng phí tài nguyên khổng lồ, mà nó còn khiến nhân viên không có mục tiêu rõ ràng trong một quý.

Liệu có cách nào tốt hơn không?

Liên kết và căn chỉnh OKR

Laszlo Bock, cựu Phó Giám đốc điều hành nhân sự của Google đã viết trong cuốn sách Quy tắc làm việc:

“Có mục tiêu giúp cải thiện hiệu suất. Tuy nhiên, dành hàng giờ phân bổ mục tiêu công ty xuống từng cấp mất quá nhiều thời gian. Chúng tôi có một cách tiếp cận dựa trên thị trường, theo đó tất cả các mục tiêu của chúng tôi đều hội tụ cùng lúc, bởi vì các OKR chiến lược được chia sẻ và các OKR của mỗi nhân viên, mọi người đều có thể nhìn thấy.”

Đó là lý do tại sao:

Okr Ad Blog

“OKR không phân bổ mục tiêu. OKR liên kết và căn chỉnh mục tiêu.”

Thiết lập mục tiêu OKR phải được đặt trong một quy trình song song, trong đó, các nhóm xác định OKR được liên kết với các mục tiêu của tổ chức, trong một quy trình đồng thời từ dưới lên và từ trên xuống.

 • Từ OKR chiến lược (OKR năm) cấp công ty, các bộ phận sẽ có một định hướng rõ ràng và hiểu làm thế nào họ có thể đóng góp vào mục tiêu chung của tổ chức.
 • Sau đó, các bộ phận xác định OKR chiến thuật (OKR quý) nhằm đóng góp vào việc hoàn thành OKR chiến lược của công ty.
 • OKR của các bộ phận không nhất thiết phải liên kết 100% với OKR của công ty, vì họ cũng có thể chọn OKR riêng biệt theo đặc thù công việc.

Cách tạo OKR chiến thuật

Khi tạo OKR chiến thuật (hằng Quý), mỗi bộ phận cần trả lời hai câu hỏi:

 • Làm thế nào chúng ta có thể đóng góp cho OKR chiến lược?
 • Những kết quả then chốt nào có trong OKR chiến lược mà chúng ta có thể tác động?

Kết quả then chốt của OKR chiến thuật có thể là:

 • Một lát của OKR chiến lược. Ví dụ: mục tiêu công ty là 30 tỷ, nhóm của tôi sẽ bán 10 tỷ.
 • Hoặc là đóng góp vào sáng kiến hoàn thành OKR chiến lược. Ví dụ: OKR chiến thuật của chúng tôi là “Giảm số lượng khiếu nại của khách hàng”, bởi vì, chúng tôi tin rằng điều đó sẽ làm “Tăng tỷ lệ KH quay lại” (OKR chiến lược).

Các bộ phận cũng có thể thiết lập OKR riêng biệt, nhưng hầu hết các OKR sẽ đóng góp cho các OKR chiến lược.

Có một nguyên tắc nhỏ là khoảng 60% OKR phải được xác định bởi nhóm, từ dưới lên, có nghĩa là các nhà quản lý cũng có tiếng nói về OKR của họ. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thông thường, các bộ phận sẽ dự thảo một bản nháp cho OKR. Sau đó, họ có một cuộc trò chuyện với ban lãnh đạo cấp cao để thống nhất mục tiêu.

Okr Ad Blog