Blog

Tần suất thiết lập OKR

Một hiểu nhầm về tần suất OKR là thiết lập mục tiêu theo chu kỳ hằng Quý.

Đúng! Nhưng chưa đủ. OKR được thiết lập hằng nămhằng quý, trong đó:

  • OKR năm: là mục tiêu cấp Chiến lược.
  • OKR quý: là mục tiêu cấp Chiến thuật.

Nếu bạn thiết lập OKR theo tuần suất quá ngắn (tháng/quý), thì các đội nhóm có thể sẽ bỏ lỡ bức tranh chiến lược lớn của tổ chức. Họ sẽ chỉ tập trung vào những gì có thể hoàn thành trong vòng 1 – 3 tháng, mà quên mất các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Vì vậy, OKR tách rời chiến lược và chiến thuật bằng cách áp dụng mô hình lồng nhau:

  • Một nhịp Chiến lược với OKR cấp cao, dài hạn hơn cho công ty (1-3 năm).
  • Một nhịp Chiến thuật với OKR ngắn hạn cho các đội nhóm (hằng Quý).
  • Một nhịp theo dõi thường xuyên hơn để theo dõi kết quả trên đường đi (Check-in hằng tuần / tháng).

Tần suất thiết lập OKR mà tôi tư vấn cho các doanh nghiệp (chứng minh hiệu quả nhất) là:

  • OKR chiến lược hàng năm cho công ty (và đôi khi cho các đơn vị kinh doanh lớn trong công ty).
  • OKR chiến thuật hàng quý cho các phòng/ban.
  • Check-in hàng tháng/tuần để theo dõi kết quả.

Chọn tần suất thiết lập OKR riêng cho công ty của bạn

Điều quan trọng, cần lưu ý, là các tổ chức có thể tùy chỉnh nhịp theo nhu cầu của mình. Ví dụ: Tôi sử dụng chu kỳ OKR chiến lược là một năm, trong khi các nhóm thiết lập OKR cứ sau 3 tháng.

Ngoài ra, có nhiều doanh nghiệp đang triển khai OKR với tần suất ngắn hơn – nghĩa là thiết lập OKR hằng tháng. Vấn đề là:

Khi họ rút ngắn tần suất, tôi thấy OKR của họ không phải là “mục tiêu và kết quả then chốt” nữa – mà là một danh sách các công việc cần làm (to-do-list).

Theo nguyên tắc chung:

  • Tần suất thiết lập mục tiêu càng ngắn (tháng), thì thời gian và công sức dành cho việc đặt mục tiêu càng nhiều. Vì vậy, bạn phải đảm bảo rằng bạn có một quy trình hợp lý để phát triển OKR, không thì bạn sẽ mất quá nhiều thời gian để đặt mục tiêu.
  • Còn tần suất càng dài (quý / năm), thì sự không chắc chắn trong khả năng đạt được mục tiêu càng cao. Nếu thị trường của bạn thay đổi quá nhanh, chu kỳ thiết lập OKR dài có thể sẽ không hữu ích với bạn.

Nếu bạn đang bắt đầu với OKR, tôi khuyên bạn nên sử dụng nhịp chiến thuật hàng quý. Điều đó sẽ cho phép bạn tìm hiểu và điều chỉnh mô hình của mình. Hầu hết các tổ chức đều có thể hoạt động hiệu quả với tần suất này.

Tần suất thiết lập OKR riêng biệt cho mỗi đội nhóm?

Một số công ty triển khai OKR lâu năm, có nhịp điệu riêng biệt cho các phòng/ban khác nhau. Ví dụ: đặt OKR hàng năm cho nhóm bán hàng, trong khi, sử dụng OKR hàng quý cho các nhóm kỹ thuật và sản phẩm.

Tôi khuyên bạn nên bắt đầu với cùng một nhịp cho mọi người để tránh sự phức tạp.

Cách tiếp cận tốt nhất là có một buổi giới thiệu OKR, bắt đầu với một mô hình đơn giản hơn và phát triển nó khi bạn học hỏi được nhiều hơn về OKR.

Cuối cùng, nếu bạn muốn cố gắng thiết lập các nhịp OKR khác nhau trong tổ chức của mình, bạn nên tối đa khả năng đồng bộ hóa về cùng 1 nhịp.

Banner Lean Hr