Bài viết

22 Th3 2019

Mục tiêu OKR – Tiêu chí thành công của Doanh nghiệp

Thành công là gì?

Nếu bạn chưa trả lời được câu hỏi này, tức là bạn chưa có tiêu chí của thành công.

Mọi doanh nghiệp, mọi đội nhóm, đều cần một định nghĩa rõ ràng về thành công.

Vấn đề là,

Thành công có ý nghĩa khác nhau với mỗi người khác nhau.

Nếu tôi hỏi nhóm của bạn “Thành công của công ty là như thế nào?”. Sau đó, tôi có thể nhận được nhiều câu trả lời khác nhau từ mỗi thành viên trong nhóm.

Khi mục tiêu OKR được sử dụng đúng cách,

 • Nó giúp doanh nghiệp và đội nhóm xác định các tiêu chí thành công.
 • OKR là bộ tiêu chí định lượng để bạn có thể đo lường thành công.

Hơn nữa, mục tiêu OKR của công ty được minh bạch, chia sẻ và truyền đạt tới các nhóm, các nhân viên và thậm chí cả các đối tác bên ngoài.

Khái niệm tiêu chí thành công được chia sẻ là rất quan trọng khi thiết lập OKR. Chúng ta phải tự hỏi: “Kết quả chính trong OKR có mô tả thành công của công ty (trông) như thế nào không?”

Đừng biến OKR của bạn thành một danh sách nhiệm vụ

Hãy tưởng tượng, có một con chuột bạch trong chuồng sắt của nó, chạy điên cuồng trên bánh xe nhưng không bao giờ thực sự di chuyển.
Đó có phải là cách bạn cảm nhận về công ty hoặc nhóm của bạn? Rất nhiều công việc, rất nhiều nỗ lực, nhưng không bao giờ đi đến đâu? Hiệu suất không được cải thiện đáng kể.

Ai được coi là “người thành công” trong công ty hay đội nhóm của bạn?

Những người làm việc nhiều giờ, không ngủ, làm việc vào cuối tuần, hoặc những người mang lại kết quả thực tế?

Bạn có muốn một nhóm chuột đồng – với rất nhiều nỗ lực không đưa bạn đến đâu – hay là những người tạo ra kết quả?

Khi đặt mục tiêu OKR, hãy thử đánh giá:

 • Bạn đo lường nỗ lực hay đo lường kết quả?
 • OKR của bạn tập trung vào mục tiêu (kết quả) hay là giải pháp (hoạt động) để đạt được điều đó?

Có hai loại Kết quả chính (KR) cơ bản:

1. Kết quả chính dựa trên Hoạt động:

Tức là, Đo lường việc hoàn thành nhiệm vụ và các cột mốc của dự án.

Ví dụ về các Kết quả chính dựa trên Hoạt động là:

 • Chạy Phiên bản beta của sản phẩm.
 • Khởi tạo một chiến dịch marketing.
 • Tạo một chương trình đào tạo mới.
 • Phát triển một thế hệ lãnh đạo mới.

Kết quả chính dựa trên hoạt động thường bắt đầu bằng các động từ như khởi chạy, tạo, phát triển, phân phối, xây dựng, thực hiện, thực hiện, xác định, phát hành, kiểm tra, chuẩn bị và lập kế hoạch…

2. Kết quả chính dựa trên Giá trị:

Tức là, Đo lường việc cung cấp giá trị cho tổ chức hoặc giá trị cho khách hàng.

Kết quả chính dựa trên Giá trị đo lường “kết quả” của các hoạt động thành công. Ví dụ:

 • Cải thiện điểm NPS từ X đến Y.
 • Tăng tỷ lệ mua lại từ X lên Y.
 • Duy trì chi phí mua lại khách hàng theo Y.
 • Giảm doanh thu (bị hủy bỏ) từ X% xuống Y%.
 • Cải thiện số lượt truy cập trung bình hàng tuần cho mỗi người dùng từ X đến Y.
 • Tăng lưu lượng truy cập không phải trả tiền (không phải trả tiền) từ X lên Y.
 • Cải thiện sự tham gia (người dùng hoàn thành hồ sơ đầy đủ) từ X đến Y.

Kết quả chính dựa trên Giá trị không nhất thiết phải là thước đo mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp, ví dụ: Doanh thu, Lợi nhuận… Nhưng nó có thể là một thành phần đóng góp trực tiếp vào các giá trị này.

Dưới đây là danh sách các ví dụ về Kết quả chính dựa trên Hoạt động và Kết quả chính dựa trên Giá trị (tương ứng):

Kết quả chính dựa trên Hoạt động

Kết quả chính dựa trên Giá trị
Xây dựng chương trình gắn kết nhân sự
 • Cải thiện sự tham gia của nhân viên từ X đến Y
Phát triển 3 trang đích (website) mới
 • Đạt Y khách hàng tiềm năng.
 • Tăng chuyển đổi từ X sang Y.
Ra mắt sản phẩm mới
 • Đạt tỷ lệ chuyển đổi Y% từ người dùng miễn phí sang người dùng trả phí.
 • Đạt được Điểm NPS là Y%.

OKR phải dựa trên Giá trị

Như tôi đã đề cập ở phần trước, khi được sử dụng đúng cách, OKR xác định tiêu chí thành công rõ ràng cho một doanh nghiệp hay một đội nhóm.

OKR giúp một người hoặc một nhóm biết chính xác khi nào thì mình thành công. Nhưng để làm điều đó, OKR không thể dựa trên các hoạt động vì ba lý do chính:

1) Chúng ta muốn có một nền văn hóa tập trung vào KẾT QUẢ và không tập trung vào các nhiệm vụ.

2) Nếu bạn đã hoàn thành tất cả (100%) các nhiệm vụ, nhưng không có kết quả nào được cải thiện, thì đó không phải là thành công.

Thành công có nghĩ là một kết quả nào đó được cải thiện:

 • Khách hàng hài lòng hơn,
 • Doanh số cao hơn,
 • Chi phí đã giảm.

Nếu bạn đã hoàn thành tất cả (100%) các nhiệm vụ của mình, nhưng chúng không đưa bạn đi đến đâu, thì đó không phải là thành công.

3) Kế hoạch hành động của bạn chỉ là một loạt các giả thuyết

Phương pháp Lean Startup đã dạy tôi rằng:

“Một ý tưởng chỉ là một giả thuyết – chưa được – kiểm chứng.”

Tương tự, trong công việc hàng ngày, một kế hoạch hành động chỉ là một giả thuyết (chưa chắc thành công). Vì vậy bạn không thể đính kèm mục tiêu OKR của mình vào các hoạt động của bản kế hoạch đó.

Khi thiết lập mục tiêu OKR, hãy tập trung vào “đích đến” chứ không phải “phương tiện” để đến đó.

Di chuyển từ OKR Hoạt động – sang các OKR Giá trị

Khi các nhóm bắt đầu với Mục tiêu OKR, thông thường, họ sẽ mắc phải lỗi OKR là một danh sách các hoạt động.

Để chuyển đổi các hoạt động đó thành giá trị, hãy đặt câu hỏi: “Kết quả cuối cùng mà bạn mong muốn là gì?”

Nếu chúng tôi thành công với (sáng kiến ​​này), chúng tôi sẽ đạt được:

 • (Kết quả chính số 1)
 • (Kết quả chính số 2)
 • (Kết quả chính số 3)

Ví dụ:

Nếu chúng tôi thành công với chiến dịch chăm sóc khách hàng mới, chúng tôi sẽ đạt được:

 • Tăng điểm NPS từ 29% đến 31%
 • Giảm tỷ lệ hủy từ 3,2% xuống 2,7%

Tham khảo thêm phương pháp BSClead của chúng tôi, khi bạn cần hỗ trợ.

Chúc bạn ứng dụng OKR thành công!

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích!

Leave a Reply