Bài viết

Loi Ich Cua Okr
20 Th8 2019

Lợi ích của mục tiêu OKR là gì?

Các lợi ích chính của Mục tiêu OKR là:

1. Nhanh nhẹn:

Chu kỳ Mục tiêu OKR ngắn hơn – giúp đội nhóm – điều chỉnh và thích nghi nhanh hơn với sự thay đổi. Khả năng thích ứng nhanh sẽ tạo ra sự đổi mới và giảm lãng phí cho doanh nghiệp.

2. Liên kết và hợp tác đa chức năng:

Mục tiêu OKR giúp cải thiện tinh thần hợp tác của các đội nhóm trong doanh nghiệp. Và thúc đẩy thi đua các sáng kiến cải thiện hiệu suất.

3. Giảm thời gian để thiết lập mục tiêu:

Sự đơn giản của OKR giúp quá trình thiết lập mục tiêu nhanh hơn và dễ dàng hơn, giảm đáng kể thời gian và tài nguyên dành cho việc đặt mục tiêu.

4. Giao tiếp rõ ràng:

Tính minh bạch và đơn giản cho phép cá nhân và đội nhóm hiểu được các mục tiêu và sự ưu tiên của tổ chức. Cũng như hiểu cách mỗi cá nhân và đội nhóm có thể đóng góp vào mục tiêu chúng.

5. Cam kết của nhân viên:

Cách tiếp cận hai chiều của OKR giúp kết nối nhân viên với mục tiêu của công ty, tăng sự gắn kết.

6. Tự chủ và trách nhiệm:

Các nhóm nhận được một hướng đi rõ ràng và được quyền lựa chọn cách làm để đạt được mục tiêu OKR của mình. Điều này giúp họ tự chủ hơn với các mục tiêu.

Hơn nữa, các tiêu chí thành công được vạch ra rõ ràng và minh bạch trong toàn công ty, khiến tinh thần trách nhiệm được nâng cao.

7. Tập trung và kỷ luật:

Số lượng mục tiêu giảm tạo ra sự tập trung (ưu tiên) trong toàn tổ chức. Kỷ luật được hình thành trong mọi sáng kiến và nỗ lực.

8. Mục tiêu táo bạo hơn:

Tách OKR ra khỏi tiền lương và sử dụng các mục tiêu kéo giãn, cho phép cá nhân và đội nhóm đặt các mục tiêu táo bạo hơn, thách thức hơn. Điều này mở ra cơ hội đột phá cho doanh nghiệp.

Chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích!

hướng dẫn okr cho ceo