Blog

Một quyết định sai lầm gây tổn thất 10.000$

Câu chuyện sau đây kể về Tom Watson, người sáng lập của hãng IBM.
Watson đã phát triển cửa hàng của mình lớn mạnh bằng cách học hỏi.
Một hôm, Tom Watson gọi một quản lý cấp cao – Người đã mắc một sai lầm lớn. Tổn thất của sai lầm đó ước tính là 10.000 đô la. Watson và người quản lý kia đã trao đổi với nhau một hồi lâu về tình huống này – cho đến khi Watson đứng dậy để đi.
Có vẻ e ngại, người quản lý hỏi: “Vậy, có nghĩa là tôi bị sa thải, thưa ông?”
“Bị sa thải?” Watson nói, như không tin vào tai mình.
“Ngốc quá, không phải vậy! Làm thế nào tôi có thể sa thải anh khi tôi đã bỏ ra những 10.000 đô la để đào tạo anh???”
BÀI HỌC: Sai lầm sẽ có giá trị nếu chúng ta rút ra được bài học từ đó.

hướng dẫn okr cho ceo