Day

Tháng Mười Hai 31, 2019

Cách lấy Phản hồi 360 độ

Posted on31 Th12 2019
Khuyến khích làm việc theo nhóm và nâng cao hiệu suất (Đôi khi!) Khi một số người nghĩ về đánh giá 360 độ, họ lại liên tưởng đến một bài luyện tập cơ thể cổ điển, bạn được yêu cầu đứng trần truồng trước gương và thực hiện đánh giá…