Tư vấn OKR

Mục tiêu & Kết quả then chốt

Khách hàng tiêu biểu:

DỊCH VỤ TƯ VẤN TRIỂN KHAI OKR

OKR là phương pháp Quản lý theo Mục tiêu, giúp bạn nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp.

Lộ trình tư vấn OKR:

Bước 1: Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp.
Bước 2: Đề xuất phương án triển khai phù hợp.
Bước 3: Thống nhất mục tiêu của dự án.
Bước 4: Lập và triển khai dự án.
Bước 5: Đánh giá hiệu quả và nghiệm thu dự án.

Quy trình vận hành OKR:

Okr

3 điểm khác biệt trong phương pháp triển khai OKR:

Phương pháp được tôi đúc rút sau 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý hiệu suất KPI và OKR:

cam kết ứng dụng hiệu quả

Đăng ký Tư vấn OKR

Cam kết ứng dụng OKR thành công trong 03 tháng.

 

Đăng ký Tư vấn OKR

Vnpt
2
Hà Nội

Kinh nghiệm dự án của tôi để bạn tin tưởng:

 1. Dự án OKR & KPI, Chi nhánh PVNDB, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 2. Dự án OKR, Công ty Smart Việt Nam.
 3. Dự án OKR, Tập đoàn VNPT.
 4. Đào tạo OKR, MVAS, Tổng công ty MobiFone.
 5. Dự án OKR & KPI, Công ty Napas.
 6. Dự án OKR, Công ty GreenMazing.
 7. Dự án OKR, Công ty Dược liệu Phương Đông.
 8. Dự án OKR, Công ty quản lý Chuỗi thời trang 1BC.
 9. Dự án OKR, Công ty Truyền thông Creatio.
 10. Dự án Tái cấu trúc, Công ty HMK.
 11. Dự án KPI, Công ty thực phẩm Nông Trang.
 12. Dự án KPI, Công ty thương mại VietGreen.
 13. Dự án KPI, Công ty nội thất NHK Furniture.
 14. Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Công ty cổ phần Eurowindow Holding.
 15. Dự án Thiết kế tổ chức, Công ty thực phẩm Nông Trang.
 16. Dự án Thiết kế tổ chức, Công ty thương mại AOZ.
 17. Dự án KPI, Ngân hàng Maritime Bank.
 18. Dự án Lương 3P, Ngân hàng Maritime Bank.
 19. Dự án Tái cấu trúc tổ chức, Ngân hàng Vpbank.
 20. Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Ngân hàng Vpbank.
 21. Dự án KPI, Ngân hàng Vpbank.
 22. Dự án Khung năng lực, Ngân hàng Vpbank.
 23. Dự án lương 3P, Ngân hàng Vpbank.

cam kết ứng dụng hiệu quả

Đăng ký Tư vấn OKR

Cam kết ứng dụng OKR thành công trong 03 tháng.

 

Đăng ký Tư vấn OKR