Blog

Nhân sự: Nếu bạn biết cách giúp đỡ…

Bài viết này sẽ giúp bạn

 • Hiểu mô hình Heron,
 • Cách sử dụng nó để cải thiện kỹ năng kinh doanh và quản lý thông tin liên lạc của bạn.
 • Cải thiện kết quả hành động giúp đỡ nhân viên của bạn.

1 Hiểu Mô hình

Theo Mô hình Heron có hai loại phong cách cơ bản:

 • “Tạo thuận lợi”
 • “Sử dụng thẩm quyền”

Hai loại này tiếp tục được chia thành tổng số sáu loại để mô tả cách thức con người can thiệp khi thực hiện hành vi giúp đỡ.

Nếu một can thiệp giúp đỡ là “sử dụng thẩm quyền“, nó có nghĩa là người giúp đỡ:

 • Cung cấp thông tin,
 • Thách thức người khác,
 • Hoặc gợi ý những gì người khác nên làm.

Nếu một can thiệp giúp đỡ là “Tạo thuận lợi“, nó có nghĩa là người giúp đỡ:

 • Đưa ra những ý tưởng, giải pháp, gia cố tự tin,
 • Và như vậy, người nhận giúp đỡ tìm ra các giải pháp hoặc quyết định của riêng mình .

Cụ thể phân chia hai loại giúp đỡ thành:

 • Sử dụng thẩm quyền
  • Quy tắc
  • Thông tin
  • Đối đầu
 • Tạo thuận lợi
  • Đồng cảm
  • Xúc tác
  • Hỗ trợ

1.1 Các can thiệp thẩm quyền

Gồm:

 • Quy tắc – Bạn chỉ đạo một cách rõ ràng những người bạn đang giúp đỡ bằng cách đưa ra lời khuyên và hướng đi.
 • Thông tin – Bạn cung cấp thông tin để hướng dẫn và bạn hướng dẫn người khác.
 • Đối đầu – Bạn thách thức hành vi của người khác hoặc thách thức thái độ của người khác.Không nên nhầm lẫn với cuộc đối đầu quyết liệt, “đối đầu” ở đây mang tính tích cực và tinh thần xây dựng.Nó giúp người khác xem xét hành vi và thái độ của họ nếu không sẽ không biết.

1.2 Các can thiệp thuận lợi

Bao gồm:

 • Đồng cảm – Bạn giúp người khác để thể hiện và vượt qua những suy nghĩ hay cảm xúc mà họ đã không thể đối mặt trước đây.
 • Xúc tác – Bạn giúp người khác phản ánh, khám phá và học hỏi cho chính mình.Điều này giúp anh ta hoặc cô trở tự định hướng trong việc đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và như vậy.
 • Hỗ trợ – Bạn xây dựng được lòng tin của người khác bằng cách tập trung vào những năng lực, phẩm chất và thành tích của họ.

2 Làm thế nào bạn sử dụng các mô hình?

Nếu bạn đang giúp đỡ một người nào đó để giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc, ​​sử dụng các mô hình để có kế hoạch can thiệp tốt nhất.

Mẹo:

Một cách tuyệt vời để hiểu được phong cách giúp đỡ của bạn là để hỏi các đồng nghiệp của bạn và các thành viên trực tiếp về các thông tin phản hồi.

Các ví dụ dưới đây cho thấy làm thế nào, bằng cách thay đổi phong cách giúp đỡ, bạn có thể đạt được một kết quả tốt hơn.

Ví dụ 1:

Bình phát hiện ra rằng một số thành viên trong nhóm đang mang lại nhiều hơn và nhiều hơn nữa những vấn đề đến với anh ta.Anh nhận ra rằng phong cách giao tiếp tự nhiên mình có thể là một phần nguyên nhân.

Sử dụng loại Heron là một khuôn khổ, ông kết luận rằng

 • Sử dụng nhiều phong cách giúp đỡ hơn có thể giúp đỡ các thành viên trong nhóm được sự tự tin và do đó giải quyết nhiều vấn đề cho bản thân.
 • Cần lên lịch trình một cuộc họp và dự kiến những gì ông sẽ nói và hỏi để hỗ trợ.

Ví dụ 2:

Ánh là tư vấn nhân sự. Anh có một khách hàng kinh doanh lâu dài là giám đốc nhân sự của một tổ chức lớn cấp quốc gia. Anh gặp khách hàng của mình hàng tháng và giúp cô như về những ý chính cho kế hoạch chiến lược và ra quyết định. Có thể nói công việc của Ánh thường “tạo thuận lợi” và sử dụng một “chất xúc tác” giúp khách hàng của mình.

Tuy nhiên, anh hiện đang lo ngại rằng khách hàng của anh, có thể có những quyết định không rõ ràng. Anh cung cấp một số thông tin và cố gắng để giúp khách hàng của mình hiểu được vấn đề (“thông tin” giúp đỡ), với hy vọng cô ấy sẽ thay đổi kế hoạch của mình. Nhưng cô đã không hành động dựa trên thông tin mới.  Thất vọng, và với mô hình Heron, Ánh kết luận rằng “đối đầu” bây giờ là thích hợp để giúp khách hàng của mình đạt được một kết quả tốt hơn, và nhiều nhất là giúp cô tránh một sai lầm lớn. Ánh hẹn một cuộc họp khác với nữ đối tác, và chuẩn bị những gì để nói và yêu cầu cô để “đối đầu” các vấn đề.

Mô hình Heron – Nói và hỏi

Bảng sau đây sẽ giúp bạn phân tích hoặc lên kế hoạch cho kỹ năng giao tiếp của bạn để giúp đỡ => bằng cách chỉ ra những gì bạn cần nói và những gì bạn yêu cầu – khi sử dụng mỗi một trong sáu loại của mô hình Heron.

Có quyền lực Quy tắc
 • Đưa ra lời khuyên và hướng dẫn
 • Nói cho người khác họ nên cư xử như thế nào
 • Hãy nói với những gì cần làm
Thông tin
 • Nêu quan điểm  và chia sẻ kinh nghiệm của bạn
 • Giải thích cơ bản và làm rõ nguyên tắc
 • Giúp người khác có được một sự hiểu biết tốt hơn
Đối đầu
 • Thách thức tư duy người khác
 • Nhắc lại chính xác những gì người đó đã nói hay làm
 • Hãy nói với họ những gì bạn nghĩ là đang kéo họ về phía sau
 • Giúp họ tránh được những sai lầm tương tự một lần nữa
Thuận lợi Đồng cảm
 • Giúp đỡ người khác bày tỏ cảm xúc hay nỗi sợ của mình
 • Thông cảm với họ
Xúc tác
 • Đặt câu hỏi để khuyến khích tư duy mới
 • Khuyến khích người khác tạo ra các lựa chọn mới và các giải pháp mới
 • Lắng nghe và tóm tắt, và lắng nghe một số chi tiết
Hỗ trợ
 • Nói cho người khác đánh giá về họ của bạn (đóng góp, ý định hoặc thành tích tốt của họ)
 • Khen ngợi họ
 • Cho họ thấy họ có sự hỗ trợ và cam kết của bạn

Chúc lòng tốt và sự chân thành của bạn khi giúp đỡ đồng đội, đồng nghiệp, và đối tác luôn được hiểu đúng và chào đón!

Và cùng theo dõi những chia sẻ chuyên sâu trong các bài viết tiếp theo nhé!

Hpo Banner