Day

Tháng Ba 2, 2020

3 chiến lược Tạo giá trị khách hàng

Posted on02 Th3 2020
Để thành công trong kinh doanh, doanh nghiệp phải mang lại "giá trị" cho khách hàng. Tuy nhiên, Mỗi khách hàng lại có quan điểm khác nhau về Giá trị. Ví dụ: Bạn muốn mua một chiếc điện thoại mới. Đối với bạn, giá trị không nằm ở kiểu dáng sang…