Day

Tháng Một 7, 2020

7 cách cải thiện kỹ năng nói trước đám đông

Posted on07 Th1 2020
Trở thành một lãnh đạo tự tin, có sức thuyết phục. Cho dù chúng ta đang nói chuyện trong một cuộc họp nhóm hay trình bày trước khán giả, đều phải nói chuyện một cách trôi chảy. Bạn có thể làm tốt hoặc không tốt, tuy nhiên kết quả sẽ có…