Day

Tháng Mười Hai 26, 2019

Lắng nghe đồng cảm

Posted on26 Th12 2019
Vượt qua cả lắng nghe chủ động. Lắng nghe đồng cảm là một kỹ thuật nghe và đặt câu hỏi giúp bạn phát triển và cải thiện các mối quan hệ thông qua sự hiểu biết tốt hơn những điều đang được truyền tải cả về trí tuệ và cảm…