Day

Tháng Mười Hai 25, 2019

11 cách Phản hồi hiệu quả

Posted on25 Th12 2019
Giữ cho hiệu suất làm việc của đội nhóm ở mức cao. Khi thực hiện phản hồi một cách đúng, thông tin phản hồi là con đường dẫn tới hiệu suất cao. Nhân viên phải biết những gì họ đang làm tốt và không tốt. Họ phải thực sự hiểu…

Nghệ thuật truyền sự tự tin

Posted on25 Th12 2019
Tạo dựng một đội nhóm tự tin Kết quả tuyệt vời sẽ đến khi nhân viên của bạn tự tin vào chính họ. Khi xem một trận đấu thể thao giữa hai đội, nơi mà một đội bóng thường có nhiều tự tin hơn đội còn lại. Nhận ra sự…