Day

Tháng Năm 28, 2019

5 bước Quản trị dựa trên Dữ liệu

Posted on28 Th5 2019
Chúng ta thường nhắc đến “sự nhạy bén” trong kinh doanh. Các doanh nhân thành công được đánh giá cao bởi sự nhanh nhạy trong các quyết định chớp thời cơ của họ. Thị trường đã phân mảnh, Nói về việc ra quyết định trong kinh doanh, tôi phát hiện…