Day

Tháng Mười Hai 11, 2018

16 Chiến lược Quản lý Cảm xúc Tại nơi Làm việc

Posted on11 Th12 2018
Cách bạn phản ứng với cảm xúc đều là sự lựa chọn. Chúng ta đã đều trải qua một trong những tình huống này trước đó. Khi dự án yêu thích của bạn bị hủy sau hàng tuần làm việc không ngừng nghỉ; khi một khách hàng chửi rủa bạn…