Tư vấn Nhân sự

Talent Management

Tư vấn OKR

Xây dựng hệ thống Quản trị Mục tiêu OKR

Tư vấn KPI

Xây dựng KPI và hệ thống Đánh giá hiệu quả làm việc

Khung năng lực

Tư vấn xây dựng hệ thống Khung năng lực

Đãi ngộ nhân sự

Tư vấn xây dựng hệ thống Đãi ngộ nhân sự

Cơ cấu tổ chức

Tư vấn xây dựng tổ chức tinh gọn và hiệu quả

Văn hóa DN

Tư vấn xây dựng Văn hóa doanh nghiệp

Pham Thong Nhat

Bạn muốn:

 • Nâng cao hiệu suất của các phòng/ban?
 • Thu hút, Gắn kếtPhát triển nhân tài?
 •  Xây dựng tổ chức tinh gọn và hiệu quả?

Hãy để tôi giúp bạn!

Một số khách hàng tôi đã tư vấn và đào tạo

Khách Hàng

Một số kinh nghiệm của tôi:

 1. Tư vấn OKR, Công ty công nghệ Yunero.
 2. Đào tạo OKR, Công ty sản xuất BamBoo King Vina.
 3. Tư vấn OKR, Công ty thương mại GEARVN.
 4. Đào tạo OKR, Công ty Inwave Studio.
 5. Tư vấn OKR, Công ty CP Bao Bì Dược.
 6. Tư vấn OKR, Công ty ARES.
 7. Đào tạo OKR, Ngân hàng VietinBank.
 8. Đào tạo OKR, Ngân hàng Vietcombank.
 9. Tư vấn KPI, Chi nhánh PVNDB, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 10. Tư vấn OKR, Công ty Smart Việt Nam.
 11. Tư vấn OKR, Tập đoàn VNPT.
 12. Tư vấn OKR, MVAS, Tổng công ty MobiFone.
 13. Tư vấn OKR & KPI, Công ty Napas.
 14. Tư vấn OKR, Công ty GreenMazing.
 15. Tư vấn OKR, Công ty Highcommerce.
 16. Tư vấn OKR, Công ty Dược liệu Phương Đông.
 17. Tư vấn KPI, Công ty quản lý Chuỗi thời trang 1BC.
 18. Tư vấn OKR, Công ty Truyền thông Creatio.
 19. Tư vấn Tái cấu trúc, Công ty HMK.
 20. Tư vấn KPI, Công ty thực phẩm Nông Trang.
 21. Tư vấn KPI, Công ty thương mại VietGreen.
 22. Tư vấn KPI và Lương 3P, Công ty nội thất NHK Furniture.
 23. Tư vấn Văn hóa doanh nghiệp, Công ty cổ phần Eurowindow Holding.
 24. Tư vấn Thiết kế tổ chức, Công ty thực phẩm Nông Trang.
 25. Tư vấn Thiết kế tổ chức, Công ty thương mại AOZ.
 26. Dự án KPI, Ngân hàng Maritime Bank.
 27. Dự án Lương 3P, Ngân hàng Maritime Bank.
 28. Dự án Tái cấu trúc tổ chức, Ngân hàng Vpbank.
 29. Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Ngân hàng Vpbank.
 30. Dự án KPI, Ngân hàng Vpbank.
 31. Dự án Khung năng lực, Ngân hàng Vpbank.
 32. Dự án Lương 3P, Ngân hàng Vpbank.
Nhat