Blog

Trở thành một lãnh đạo hấp dẫn hơn trong mắt nhân viên?

Là một nhà lãnh đạo, dĩ nhiên bạn muốn tạo sức “thu hút” với nhân viên để họ có động lực làm việc tốt nhất.
Vì vậy, bạn cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giao tiếp để tạo sức hút, nhìn lại sau tất cả, bạn đã dành cả ngày cho các cuộc họp: phiên họp một-một, các cuộc họp nhóm, các hội nghị lớn… Có vẻ như bạn đã luôn có mặt cùng nhân viên của mình phải không?
Nhưng nếu nhìn lại và xác định rõ người mà bạn đang dành thời gian giao tiếp, bạn sẽ nhận ra rằng chỉ có một tỷ lệ nhỏ nhân viên đang được tiếp xúc với bạn thường xuyên. Số còn lại thì rất ít khi được trò chuyện cùng bạn, thậm chí là KHÔNG. Vì vậy, nhân viên sẽ cảm thấy bạn chỉ chia sẻ một vài suy nghĩ ngẫu nhiên (khi gặp họ) trước khi bạn bật ra để tham dự một cuộc họp khác.
Để trở thành một nhà lãnh đạo hấp dẫn hơn, bạn có kế hoạch về giao tiếp – để có thể nhìn thấy rõ hơn.
Các nhà lãnh đạo hiệu suất cao biết rằng sự xuất hiện (có mặt) không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Đó là lý do tại sao bạn cần một kế hoạch truyền thông được thiết kế để cung cấp khả năng hiển thị (có mặt) tối đa trong các khoảng thời gian. Thực tiễn tốt nhất là thiết kế một chương trình với các yếu tố sau:

  1. Nền tảng câu chuyện / thông điệp nhất quán: Câu chuyện (thông điệp) bạn kể trong suốt cả năm là gì? Làm thế nào bạn giải thích chiến lược và các khái niệm khác một cách đơn giản, đáng nhớ mà mọi người sẽ tiếp thu và thấu hiểu?
  2. Các cuộc họp toàn thể nhân viên: Được tổ chức ít nhất mỗi quý một lần.
  3. Báo cáo với các nhà quản lý nhiều lần trong năm.
  4. Buổi họp chính thức với các phòng (nhóm nhỏ nhân viên): Ít nhất sáu lần một năm. Trong những cuộc trò chuyện hãy lắng nghe từ các nhân viên nhiều hơn là nói.
  5. Hiện diện trên các kênh online. Ví dụ: nếu bạn có một nền tảng mạng xã hội nội bộ, hãy tham gia vào các cuộc trò chuyện trực tuyến. Hoặc tạo tin nhắn văn bản hoặc video truyền thông.
  6. Đi bộ xung quanh văng phòng, nhà xưởng. Những cuộc “hiện diện” không chính thức – ăn trưa với một vài người trong quán cà phê, tham quan một cơ sở mới – rất có giá trị để chứng minh rằng bạn đang quan tâm với những gì đang xảy ra.

Kết quả của những nỗ lực này? Nhân viên của bạn sẽ nói:

  • “Tôi biết người đứng đầu của chúng tôi là ai.”
  • “Tôi tin tưởng vào người lãnh đạo của tôi và tin rằng anh ấy / cô ấy là người chính trực.”
  • “Tôi hiểu tổ chức của chúng tôi đang cố gắng để hoàn thành sứ mệnh và công việc của tôi đóng góp như thế nào vào đó.”
hướng dẫn okr cho ceo