Quyền lực và Tầm ảnh hưởng

Hướng dẫn này bao gồm:

 • Quyền lực cứng.
 • Quyền lực mềm.
 • Quyền lực chuyên gia.

Nếu bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo hiệu quả, chắc chắn hướng dẫn này rất giá trị.

Hãy bắt đầu nào!

Có nhiều “nguồn gốc quyền lực” khác nhau.

Một số nguồn gốc Quyền lực tạo ra hiệu quả và động lực cao.

Trong khi số khác lại khiến cho:

Nhân viên cảm thấy không được thúc đẩy, tẻ nhạt hoặc thậm chí bị áp bức.

Đã có hàng nghìn nghiên cứu chuyên sâu,

Chắc chắn 2 điều mà chúng ta biết về lãnh đạo:

 1. Lãnh đạo là Chịu trách nhiệm cho người khác.
 2. Lãnh đạo là một sự Lựa chọn (bất cứ lúc nào bạn muốn).

Điều này có nghĩa rằng:

Bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo (theo cách riêng của mình), bất kể bạn có chức danh lãnh đạo hay là không.

Hướng dẫn này khuyến khích bạn suy nghĩ:

Sử dụng “quyền lực chuyên gia” làm nền tảng cho phương pháp lãnh đạo của riêng bạn.

Chúng ta sẽ khám phá:

 1. Sự khác nhau giữa các loại quyền lực lãnh đạo.
 2. Quyền lực chuyên gia là gì? Tại sao nó quan trọng?
 3. Làm thế nào để xây dựng và sử dụng quyền lực chuyên gia.

Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ biết làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả hơn.

Và bạn có thể bắt đầu áp dụng những kỹ năng học được – ngay lập tức – cho dù bạn có đang giữ chức danh lãnh đạo hay là không.

Cơ bản về quyền lực lãnh đạo

Có trách nhiệm với người khác, và

“Chức danh” không giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.

Lãnh đạo là một lựa chọn, chứ không phải vị trí.

Bạn có thể học hỏi – để trở thành một nhà lãnh đạo thành công – bằng cách thực hiện các hành vi lãnh đạo hiệu quả.

Nhưng làm thế nào?

Thấu hiểu 7 nguồn gốc của quyền lực lãnh đạo, được phân làm 2 loại:

 1. Quyền lực chính thức, và
 2. Quyền lực không chính thức.

Xác định đúng “nguồn gốc quyền lực” là chìa khóa để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả.

Chúng ta sẽ xem xét 7 nguồn gốc của quyền lực lãnh đạo trong phần tiếp theo.

Phần 1: Quyền lực cứng

Quyền lực cứng: Nguồn quyền lực Chính thức.

Nguồn quyền lực chính thức, bao gồm:

 1. Quyền lực Chức danh – đi kèm với một vị trí cụ thể.
 2. Quyền lực Phần thưởng – xuất phát từ quyền khen thưởng.
 3. Quyền lực Cưỡng chế – xuất phát từ khả năng trừng phạt.
 4. Quyền lực Thông tin – xuất phát từ quyền truy cập thông tin.

Nhiều người ở các vị trí lãnh đạo – sở hữu 4 nguồn này – nhưng điều đó chưa đủ để làm nên nhà lãnh đạo hiệu quả.

4 nguồn quyền lực này không truyền cảm hứng hay tạo động lực, bởi vì:

 • Chúng không tồn tại lâu dài. Và
 • Tạo ra những hậu quả tiêu cực khi lạm dụng chúng.

Bài tập:

Suy nghĩ về những nhà lãnh đạo, mà bạn từng làm việc, những người sử dụng 4 loại “quyền lực chính thức” ở trên.

Nói cách khác,

“Quyền lực chính thức” không dựa trên Uy tín, Chuyên môn hay làm gương (chúng ta sẽ xem xét những điều này sau).

Viết tên của họ vào bảng dưới.

Tiếp theo, xác định cụ thể loại quyền lực mà mỗi người nắm giữ.

 • Anh ta có quyền lực vì anh ta là sếp?
 • Cô ấy dẫn dắt bằng cách đe dọa hay cưỡng ép?
 • Anh ta có quyền truy cập vào thông tin nhất định?

Viết ra ít nhất một nguồn quyền lực cho mỗi người.

Cuối cùng, phân tích hiệu quả lâu dài quyền lực của từng người.

Mọi người có tiếp tục đi theo họ, ngay cả khi hoàn cảnh thay đổi?

NgườiNguồn của quyền lựcHiệu quả
Tên …??
Tên …??
Tên …??

Bây giờ,

Điều quan trọng bạn cần biết là: các nhà lãnh đạo (thật sự) không nhất thiết phải có quyền lực chính thức.

Phần 2: Quyền lực mềm

Quyền lực mềm: Nguồn quyền lực Không chính thức.

Nguồn quyền lực không chính thức, bao gồm:

 1. Quyền lực Giá trị cá nhân – Xuất phát từ sức thu hút tự nhiên của một người.
 2. Quyền lực Hình mẫu – xuất phát từ việc đối xử tốt với mọi người, làm gương, minh chứng cho sự toàn vẹn và thường cư xử theo cách mà các thành viên trong nhóm muốn bắt chước hành vi của anh ta.
 3. Quyền lực Chuyên gia – đến từ việc các thành viên trong nhóm tin rằng cô ta có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để lãnh đạo nhóm.

3 nguồn quyền lực không chính thức này có sức thuyết phục cao nhất.

Nguồn quyền lực giá trị cá nhân – thường là một đặc điểm tự nhiên – rất khó để học được nó (mặc dù bạn có thể đi một chặng đường dài bằng cách thể hiện bản thân tốt).

Cách hiệu quả hơn là:

Bạn nên phát triển Quyền lực chuyên gia và Quyền lực hình mẫu.

Khi bạn chứng minh được 2 nguồn quyền lực này,

Bạn bước những bước đầu tiên – để trở thành nhà Lãnh đạo Đột phá:

 • Một người có tính toàn vẹn;
 • Truyền cảm hứng cho mọi người với một tầm nhìn chung về tương lai;
 • Đặt mục tiêu rõ ràng;
 • Thúc đẩy các thành viên trong nhóm để đạt được chúng;
 • Và giao tiếp hiệu quả.

Mẹo:

Xem bài gia tăng sự ảnh hưởng của bạn tại nơi làm việc để biết thêm về cách bạn có thể phát triển quyền lực này.

Bài tập 1:

Dành chút thời gian để suy nghĩ về những người có quyền lực không chính thức…

Hãy nghĩ tới những điểm sau:

 • Nguồn quyền lực của họ là gì?
 • Họ có nắm giữ quyền lực chính thức không?
 • So sánh hiệu quả của họ với những người bạn đã xác định trong bài tập trước.
NgườiNguồn quyền lựcHiệu quả
Giá trị cá nhânChuyên giaHình mẫuChính thức
Tên… x  ?
Tên…x   ?
Tên…  x ?

Rất có thể là những người có nhiều quyền lực không chính thức – là những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng, bất kể họ có chức danh lãnh đạo hay là không.

Bài tập 2:

Hãy suy nghĩ về nguồn quyền lực của riêng bạn.

Hãy nhớ rằng, cho dù bạn đang ở trong vai trò lãnh đạo hay không, bạn vẫn có quyền lực.

Viết ra nguồn quyền lực cá nhân của bạn trong bảng tiếp theo.

Nguồn Tôi sử dụng nguồn quyền lực này như thế nào?
1. Chức danh 
2. Phần thưởng 
3. Cưỡng chế 
4. Thông tin 
5. Giá trị cá nhân 
6. Hình mẫu 
7. Chuyên gia 

Làm bài tập này, bạn sẽ thấy rõ rằng:

Bạn là người có Quyền lực lãnh đạo. 

Phần 3: Quyền lực chuyên gia

Với tư cách là một nhà lãnh đạo:

Các thành viên trong nhóm hướng tới bạn để tìm định hướng và sự hỗ trợ.

Họ tin rằng bạn biết mình đang làm gì? và bạn có khả năng hướng dẫn họ thành công.

Đó là lý do tại sao:

Quyền lực chuyên gia quan trọng – nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả.

Khi mọi người nhìn thấy bạn như một chuyên gia, họ tin tưởng bạn.

Ví dụ:

Chúng ta tin tưởng các Chuyên gia IT – khi họ khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa cứng – nhờ chuyên môn cua họ.

Và, chúng ta tin tưởng các chuyên gia Quan hệ công chúng – để xử lý các phương tiện truyền thông – bởi vì năng lực của họ có thể làm được.

Đây chính là sự tin tưởng – của các thành viên trong nhóm – khi bạn là một Chuyên gia.

Là một chuyên gia:

 • Các thành viên trong nhóm nhờ bạn – hỗ trợ xử lý các vấn đề của họ;
 • Họ tin rằng bạn biết làm thế nào để tạo ra kết quả xuất sắc;
 • Và họ sẽ tin rằng bạn có trí tuệ cần thiết để đạt được mục tiêu cuối cùng.

Tất cả điều này, khiến các thành viên tôn trọng khả năng của bạn.

Tóm lại, quyền lực chuyên gia giúp bạn ảnh hưởng đến hành vi của người khác và khuyến khích họ làm việc tuyệt vời.

Hơn nữa, các nhà lãnh đạo chuyên gia có được sự tôn trọng của các thành viên trong nhóm, vì vậy bạn sẽ gặp ít khó khăn hơn các nhà lãnh đạo không phải là chuyên gia.

Xây dựng Quyền lực chuyên gia

Theo định nghĩa:

Một chuyên gia có kỹ năng và khả năng đặc biệt, biết mình đang làm gì, và hiểu làm thế nào để tạo ra kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bạn không thể là một chuyên gia về mọi thứ.

Vì vậy, để trở thành một nhà lãnh đạo với năng lực chuyên môn, bạn cần:

 • Xác định chuyên môn bạn nằm ở đâu?
 • Trong lĩnh vực nào bạn phải trở thành chuyên gia?
 • và nơi bạn muốn trở thành chuyên gia?

Bên cạnh đó,

Bạn nên xác định những lĩnh vực bạn không có nhiều kinh nghiệm, đó là những lĩnh vực bạn cần sự hỗ trợ của các chuyên gia khác.

1. Xây dựng chuyên môn hiện tại

Xây dựng năng lực chuyên gia bắt đầu với sự hiểu biết về kỹ năng hiện tại của bạn.

Khi bạn làm rõ lĩnh vực chuyên môn của mình, việc phát triển chuyên môn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Bài tập 1:

Sử dụng bảng dưới đây để ghi nhận kiến thức chuyên môn hiện tại của bạn.

 • Đầu tiên, hãy liệt kê các khu vực bạn đã là chuyên gia.
 • Sau đó, ghi lại các chứng chỉ bạn có, giúp bạn trở thành một chuyên gia. Bao gồm kinh nghiệm, trình độ, giải thưởng, v.v …

Khi bạn nỗ lực để trở thành một chuyên gia, sẽ thật công bằng khi bạn được công nhận.

Nếu bạn có bằng cấp chuyên môn trong một ngành có liên quan, nếu bạn đã giữ vị trí cao, nếu bạn đã làm việc cho một công ty rất thành công, hoặc nếu bạn đã được trao giải thưởng uy tín thì…

Mọi người nên được biết về nó .

 • Có một ranh giới giữa sự khoe khoang và thông tin.
 • Cũng như sự phù hợp trong văn hóa trong tổ chức.

Vì vậy, bạn phải thúc đẩy quảng bá hình ảnh chuyên môn của mình, nhưng theo cách được kiểm duyệt cẩn thận.

Chẳng hạn:

 • Treo giấy chứng nhận chuyên môn trong văn phòng,
 • Hoặc viết bài cho các tạp chí chuyên ngành.

Là những cách tốt để thể hiện kiến thức chuyên môn của bạn.

Nhưng, nhắc nhở mọi người thường xuyên rằng – bạn tốt nghiệp tại Harvard – có thể sẽ không hiệu quả lắm.

Bài tập 2:

Trong cột cuối cùng của bảng dưới đây, hãy viết xuống – xem làm thế nào bạn thúc đẩy chuyên môn của mình?

Chuyên mônChứng nhậnCách thức thúc đẩy
Chuyên mônGiáo dụcPhần thưởngKhác
?    ?
?    ?
?    

?

Nhớ rằng:

Bạn không thể là một chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Và nhận được một chứng chỉ, không nhất thiết làm cho bạn trở thành chuyên gia.

Vì vậy, không quá đòi hỏi phải am hiểu về những điều bạn không biết – việc này sẽ phá hỏng lòng tin của bạn.

2. Phát triển chuyên môn bổ sung

Chúng ta không phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực.

Nhưng đừng giới hạn mình – trong lĩnh vực chuyên môn hiện tại.

Bạn nên nghĩ xem làm thế nào để tiếp tục mở rộng kiến thức và phát triển.

Thử xem xét:

 • Bạn cần phát triển thêm các lĩnh vực chuyên môn bổ sung nào?
 • Hoặc trong tương lai – bạn cần thêm những kiến thức và kỹ năng gì?

Đây là thời điểm tốt để suy nghĩ về điều này!

Bài tập 3:

Suy nghĩ xem:

 • Bạn muốn sự nghiệp phát triển như thế nào?
 • Cần phải làm gì để điều đó xảy ra?
 • Và những chuyên môn cần thiết phải chuẩn bị là gì?
Tôi cần phát triển chuyên môn:

x

x

x

Tôi làm điều này bằng cách nào:

x

x

x

3. Duy trì chuyên môn của bạn

Khi bạn có chuyên môn, bạn phải làm việc chăm chỉ để duy trì nó.

Nhiều người nghĩ rằng nhà lãnh đạo phải biết mọi thứ, nhưng điều này không đúng:

Các nhà lãnh đạo hiệu quả biết khi nào cần kêu gọi các chuyên gia khác đưa ra ý kiến.

Hãy nhớ,

Các thành viên tin tưởng rằng:

Nhà lãnh đạo biết làm thế nào để đạt được mục tiêu, nhưng không nhất thiết là phải biết mọi công việc liên quan đến mục tiêu này.

Nếu bạn cố gắng thể hiện mình là chuyên gia về một cái gì đó (mà thực tế bạn không phải), người khác sẽ nhanh chóng nhìn thấy điều này.

Và họ có thể đặt dấu hỏi về chuyên môn thực của bạn (lĩnh vực mà bạn là chuyên gia), liệu có phải là thật?

Bài tập 4:

Hãy suy nghĩ về tình huống: một nhà lãnh đạo đã vượt quá ranh giới chuyên gia của mình. Ví dụ, không giỏi về marketing nhưng lại cố bảo vệ ý kiến của mình…

 • Kết quả thế nào?
 • Bạn học được gì từ kinh nghiệm này?

Viết ra câu trả lời của bạn dưới đây:

Mô tả ngắn gọn tình huống

x

x

Nhà lãnh đạo đó đã vượt qua ranh giới chuyên gia của họ như thế nào?

x

x

Bạn học được gì từ điều này?

x

x

Là một chuyên gia, bạn có thể biết rất nhiều, nhưng nó không có nghĩa là bạn thông minh hơn những người khác.

Luôn luôn cẩn thận,

 • Đảm bảo rằng mọi người cảm thấy thoải mái khi bày tỏ ý tưởng và đặt câu hỏi với bạn.
 • Hãy bảo vệ lòng tự trọng của các thành viên và tránh khiến họ cảm thấy kém cỏi hơn.

4. Sử dụng năng lực chuyên môn của bạn

Có 3 cách chính – bạn có thể sử dụng năng lực chuyên môn để gây ảnh hưởng và động viên người khác.

Đó là:

4.1 Cập nhật thông tin

Là một chuyên gia, bạn có thể sử dụng kiến thức và kinh nghiệm hợp lý để thuyết phục người khác tham gia hoặc đồng ý với bạn.

Tuy nhiên, điều này cần dựa vào thông tin khách quan, vì vậy điều quan trọng là luôn cập nhật những điều đang xảy ra trong các dự án và trong lĩnh vực chuyên môn của bạn.

Nếu không, mọi người có thể hoài nghi về chuyên môn của bạn. Điều này làm giảm khả năng ảnh hưởng.

4.2. Kết nối

Luôn luôn tiếp cận và kết nối với các thành viên trong nhóm.

Nếu bạn cách xa họ, bạn sẽ ngừng chia sẻ và truyền đạt kiến thức chuyên môn của mình.

Cách xa, khiến bạn khó tạo ảnh hưởng, vì bạn không nhận thức được điều gì thúc đẩy hoặc tạo cảm hứng cho họ.

4.3. Giữ an toàn trong các giai đoạn khủng hoảng

Tự tin trong một cuộc khủng hoảng có thể là một thách thức.

Khi khủng hoảng xảy ra, đội nhóm sẽ tìm kiếm định hướng từ bạn.

Là một chuyên gia, mọi người mong đợi bạn biết phải làm gì và bạn phải đáp ứng được kỳ vọng đó, để duy trì trạng thái chuyên gia của mình.

Trong nhiều cuộc khủng hoảng, bạn không đi tìm một giải pháp “hoàn hảo”: một cái “tốt” thường là đủ.

Trên thực tế, kết quả cuối cùng của quyết định – đôi khi ít quan trọng hơn – sự sẵn sàng của đội nhóm.

Mẹo:

Sử dụng các kỹ thuật như Phân tích rủi ro, lập kế hoạch dự phòngPhân tích Kịch bản để chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra.

Bài tập 5:

Suy nghĩ về một tình huống – khi bạn là chuyên gia:

Mô tả tình huống:

x

x

Bạn làm gì để cập nhật thông tin và xây dựng chuyên môn?

x

x

Bạn làm gì để giữ kết nối với các thành viên?

x

x

Bạn nên chuẩn bị cho rủi ro hay tình huống dự phòng nào?

x

x

hướng dẫn okr cho ceo