Tài liệu

Tạo động Lực

5  bước Tạo động lực cho nhân viên

Nhân viên có động lực đi làm, bởi vì:

 • Họ muốn nhận đủ lương hàng tháng?
 • Oh, đi làm chỉ để nhận lương thôi sao?
Mục Tiêu

Phương pháp Quản lý theo Mục tiêu

Thiết lập mục tiêu hiệu quả, giúp bạn:

 • Thúc đẩy Động lực, và
 • Cải thiện Hiệu suất làm việc.
Giải Quyết Xung đột

Giải quyết Xung đột trong đội nhóm

Xung đột? nó xảy ra như “cơm bữa”…

 • Nếu không được giải quyết,
 • Xung đột sẽ trở thành mối thâm thù.
đội Nhóm

Xây dựng Đội nhóm hiệu suất cao

Người tài giỏi chiến thắng trò chơi, nhưng:

 • Tinh thần đồng đội, và
 • Trí óc mới giành chức vô định.
Giao Việc

Quy trình Giao việc hiệu quả

Mỗi ngày: Bạn phải xử lý một núi công việc?

 • Thật cũ rích, nhưng:
 • Không phải ai cũng biết cách giao việc.
Tổ Chức Cuộc Họp

Điều hành cuộc họp hiệu quả

Bạn ngồi trong phòng họp ngột ngạt:

 • Tranh cãi lẫn nhau, và
 • Lãng phí thời gian họp?
Nhân Tài

Thu hút và giữ chân nhân tài

Chìa khóa để phát hiện nhân tài là:

 • Vượt qua cạm bẫy “hiệu suất”, nhưng
 • Hầu hết doanh nghiệp đều mắc lỗi này.
đào Tạo

Cách Đào tạo nhân viên

Sự thật là:

 • Muốn có nhân viên giỏi?
 • Bạn cần biết cách đào tạo họ!
Tẩm ảnh Hưởng

Quyền lực và Tầm ảnh hưởng

Điều quan trọng bạn cần tìm hiểu là:

 • Các nhà lãnh đạo (thật sự)…
 • Không nhất thiết phải có chức danh.
Tẩm ảnh Hưởng

Phong cách Lãnh đạo

Tìm hiểu phong cách lãnh đạo của bạn:

 • Thẩm quyền và giao dịch?
 • Hay phong cách lãnh đạo đột phá?
Giải Quyết Vấn đề

Kỹ năng Giải quyết vấn đề

Vấn đề của bạn sẽ:

 • Trở nên nghiêm trọng, nếu bạn không:
 • Bắn trúng nguyên nhân quan trọng nhất.
Ra Quyết đinh

Kỹ năng Ra quyết định

Trong kinh doanh hiện đại:

 • Bạn không có đủ thời gian,
 • Để ra quyết định chậm đâu.