Phát triển Lãnh đạo

Tìm kiếm và phát triển tài năng lãnh đạo trong tổ chức

Tại sao bạn nên triển khai hoạt động Phát triển Lãnh đạo trong tổ chức?

Phát Triển Lãnh đạo

Bạn có đang gặp phải một số vấn đề sau đây:

  • Đưa nhân viên có kinh nghiệm lên làm quản lý. Nhưng họ chỉ giỏi chuyên môn, chứ không có khả năng lãnh đạo.
  • Nhà quản lý KHÔNG đáp ứng được công việc, nhưng không có ai để thay thế. Đành chấp nhận hiệu suất thấp!
  • Quản lý / lãnh đạo nghỉ việc, không có người kế cận…
Nguyên nhân của các vấn đề này là do doanh nghiệp chưa triển khai hoạt động “Phát triển Lãnh đạo”. Hoặc đã có, nhưng chưa hiệu quả.

Phương pháp Phát triển Lãnh đạo tinh gọn & hiệu quả

Tìm kiếm và phát triển tài năng lãnh đạo là một hoạt động rất khó. Bởi vì:

  • Khả năng lãnh đạo không chỉ nằm ở các kỹ năng bề nổi, mà còn nằm sâu trong giá trị và tư duy của một người. 
  • Bạn có thể đào tạo rất nhiều kỹ năng, nhưng nếu họ không có tài năng lãnh đạo và tư duy lãnh đạo, thì chương trình sẽ thất bại.

Vì vậy:

Tôi sử dụng mô hình “© Nhân tố Lãnh đạo” và “© Ngôn ngữ Lãnh đạo” của Lean-HR cho chương trình này.

Chương trình Phát triển Lãnh đạo giúp bạn xây dựng một đội ngũ:

  • Cam kết với sứ mệnh và giá trị của tổ chức.
  • Xác định tài năng và phát triển thế mạnh của bản thân.
  • Biết cách cộng tác và hiệp lực với đồng nghiệp để tạo ra kết quả lớn hơn.
  • Sở hữu tư duy lãnh đạo và sử dụng bộ ngôn ngữ lãnh đạo một cách tự nhiên.

Quan trọng nhất là:

Bộ ngôn ngữ lãnh đạo sẽ trở thành tư duy chung, giúp bạn tạo ra dòng chảy lãnh đạo liên tục trong tổ chức.

Nếu bạn cần một chuyên gia tư vấn đồng hành, hãy liên hệ để tôi giúp bạn:

Nhân tố lãnh đạo

Chương trình đào tạo dành cho Nhân viên.

Nhà lãnh đạo hiệp lực

Chương trình đào tạo dành cho Quản lý.

Đăng ký tư vấn chương trình Phát triển Lãnh đạo

Tìm kiếm và phát triển tài năng lãnh đạo trong tổ chức