Blog

Những người THÂN CẬN nhất của bạn là ai?

(Cẩm nang lãnh đạo – Kế thứ 3)

Bạn thân mến,

Trong hơn 30 năm trên cương vị lãnh đạo, tôi học được rằng những người thân cận nhất với lãnh đạo sẽ quyết định mức độ THÀNH CÔNG của vị lãnh đạo đó. Câu nói này vẫn đúng khi mang chủ nghĩa phủ định: Những người thân cận nhất với lãnh đạo sẽ quyết định mức độ THẤT BẠI của vị lãnh đạo đó. Kết quả tích cực hay tiêu cực trong công việc lãnh đạo đều phụ thuộc vào việc bồi dưỡng những người đó.

Hãy nghĩ tới năm hay sáu người thân cận nhất với bạn trong công ty. bạn có đang bồi dưỡng họ không? Bạn đã có kế hoạch công việc cho họ rồi chứ? Họ có tiến bộ không? HỌ có khả năng chia sẻ gánh nặng với bạn không?

Trong buổi tập huấn đầu tiên, tôi giới thiệu nguyên tắc sau với các nhà lãnh đạo mới: Là một nhà lãnh đạo tiềm năng, bạn có thể là báu vật hoặc chướng ngại vật đối với công ty.

Tôi đã minh họa cho sự thật này bằng cách ví von: “Khi có rắc rối, chẳng hạn một đám cháy trong công ty, với cương vị lãnh đạo, bạn phải là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, tay xách hai xô nước – một xô đựng nước, một xô đựng dầu. Ngọn lửa nhỏ bạn đầu có thể sẽ thổi  bùng lên thành rắc rối nghiêm trọng nếu bạn đổ dầu vào, nhưng nó cũng có thể bị dập tắt nếu bạn sử dụng xô nước.”

Bạn có đạo tạo những nhân viên thân cận với mình trong công ty thành những “người mang nước” không?

Okr Ad Blog