từ Sếp trở thành Huấn luyện viên

Chương trình Nâng cao Năng lực Quản lý cấp trung

Chào bạn!

Theo nghiên cứu của Gallup, “Nhà Quản lý” chính là yếu tố có tác động lớn nhất (70%) đến mức độ Gắn kết và Hiệu suất làm việc của nhân viên.

Vì vậy, nâng cao Năng lực Quản lý cấp trung – luôn là một trong những chiến lược nhân sự then chốt – của các doanh nghiệp.

từ Sếp trở thành Huấn luyện viên

Nâng cao năng lực Quản lý cấp trung

Leadership

Chương trình đào tạo này giúp các nhà Quản lý của doanh nghiệp – phát triển bộ năng lực then chốt – để xây dựng đội nhóm hiệu suất cao, bao gồm:

 1. Kỹ năng Quản lý theo mục tiêu.
 2. Phương pháp xây dựng Quy trình tinh gọn.
 3. Kỹ năng xây dựng Môi trường làm việc gắn kết.
 4. Kỹ năng Huấn luyện nhân viên (Coaching).
 5. Kỹ năng Tạo động lực cho nhân viên.
 6. Kỹ năng bố trí nhân sự – đúng người, đúng việc.
Coaching

Cách thức triển khai tại doanh nghiệp

Chương trình được thiết kế theo phương pháp huấn luyện liên tục trong 6 tuần (mỗi tuần triển khai một hạng mục). Cách triển khai như sau:

 • Đào tạo: Mỗi tuần, giảng viên đào tạo 1 buổi để hướng dẫn các Trưởng phòng/ban.
 • Triển khai: Sau đó, các Trưởng phòng/ban thực hiện.
 • Kèm cặp: Trong tuần, giảng viên hỗ trợ các Trưởng phòng/ban trong quá trình triển khai.

 Hình thức huấn luyện:

 • Trực tiếp tại doanh nghiệp,
 • hoặc huấn luyện online thông qua ứng dụng Google Meet.
Khách Hàng

Sự khác biệt độc đáo của chương trình này là gì?

Đây là chương trình vừa học – vừa làm – để tập trung vào tính ỨNG DỤNG và HIỆU QUẢ:

 • ỨNG DỤNG: Chương trình huấn luyện được thiết kế để học viên có thể áp dụng vào công việc. Bằng cách lựa chọn các hoạt động then chốt nhất để áp dụng.
 • HIỆU QUẢ: Chương trình đem lại hiệu quả bền vững. Bởi vì, các yếu tố được lựa chọn theo thực tiễn tốt nhất của thị trường; Đồng thời, đảm bảo tính đồng bộ của mô hình doanh nghiệp hiệu suất cao nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng.

Đăng ký tư vấn về chương trình Từ Sếp trở thành Huấn luyện viên

Nâng cao năng lực Quản lý cấp trung

Một số kinh nghiệm của tôi:

 1. Tư vấn OKR, Công ty thương mại GEARVN.
 2. Tư vấn OKR, Công ty CP Bao Bì Dược.
 3. Tư vấn OKR, Công ty ARES.
 4. Đào tạo OKR, Ngân hàng VietinBank.
 5. Đào tạo OKR, Ngân hàng Vietcombank.
 6. Dự án KPI, Chi nhánh PVNDB, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 7. Dự án OKR, Công ty Smart Việt Nam.
 8. Dự án OKR, Tập đoàn VNPT.
 9. Đào tạo OKR, MVAS, Tổng công ty MobiFone.
 10. Dự án OKR & KPI, Công ty Napas.
 11. Dự án OKR, Công ty GreenMazing.
 12. Dự án OKR, Công ty Highcommerce.
 13. Dự án OKR, Công ty Dược liệu Phương Đông.
 14. Dự án KPI, Công ty quản lý Chuỗi thời trang 1BC.
 15. Dự án OKR, Công ty Truyền thông Creatio.
 16. Dự án Tái cấu trúc, Công ty HMK.
 17. Dự án KPI, Công ty thực phẩm Nông Trang.
 18. Dự án KPI, Công ty thương mại VietGreen.
 19. Dự án KPI và Lương 3P, Công ty nội thất NHK Furniture.
 20. Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Công ty cổ phần Eurowindow Holding.
 21. Dự án Thiết kế tổ chức, Công ty thực phẩm Nông Trang.
 22. Dự án Thiết kế tổ chức, Công ty thương mại AOZ.
 23. Dự án KPI, Ngân hàng Maritime Bank.
 24. Dự án Lương 3P, Ngân hàng Maritime Bank.
 25. Dự án Tái cấu trúc tổ chức, Ngân hàng Vpbank.
 26. Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Ngân hàng Vpbank.
 27. Dự án KPI, Ngân hàng Vpbank.
 28. Dự án Khung năng lực, Ngân hàng Vpbank.
 29. Dự án Lương 3P, Ngân hàng Vpbank.