Nhà quản lý hiệu suất cao

Xây dựng Đội nhóm gắn kết và hiệu suất cao

Chào bạn!

Hãy hình dung, một tổ chức giống như một sinh vật sống, thì các đội nhóm (team) chính là các tế bào.

Các tế bào có khỏe mạnh, thì tổ chức mới khỏe mạnh được!

 

Team

Nguyên lý là:

Muốn xây dựng một Doanh nghiệp hiệu suất cao, bạn cần có các Đội nhóm Hiệu suất cao. Đặc biệt, là các đội nhóm giữ vai trò quan trọng (core team) của doanh nghiệp!

 • Vậy: “Đâu là chìa khóa quan trọng nhất để xây dựng một đội nhóm hiệu suất cao?
 • Câu trả lời: “Đó chính là Nhà quản lý – người chịu trách nhiệm về hiệu suất của đội nhóm“.
Manager

Chào mừng bạn đến với chương trình huấn luyện Nhà quản lý hiệu suất cao.

Mục tiêu của chương trình huấn luyện này là giúp các nhà Quản lý thiết lập 6 yếu tố then chốt của một Đội nhóm hiệu suất cao.

Leadership

Thông qua mô hình “High Performance Team”, tôi giúp đội ngũ Quản lý cấp trung của bạn thiết lập 6 yếu tố then chốt của một đội nhóm hiệu suất cao, bao gồm:

 1. Quản lý theo mục tiêu.
 2. Xây dựng quy trình tinh gọn.
 3. Phát triển năng lực của đội nhóm.
 4. Thúc đẩy động lực của đội nhóm.
 5. Lựa chọn và bố trí con người phù hợp.
 6. Xây dựng môi trường làm việc gắn kết.
Coaching

Phương pháp huấn luyện và cách thức triển khai tại doanh nghiệp

Chương trình được thiết kế theo phương pháp huấn luyện liên tục trong 6 tuần (mỗi tuần triển khai một hạng mục). Cách triển khai như sau:

 • Đào tạo: Mỗi tuần, giảng viên đào tạo 1 buổi để hướng dẫn các Trưởng phòng/ban.
 • Triển khai: Sau đó, các Trưởng phòng/ban thực hiện.
 • Kèm cặp: Trong tuần, giảng viên hỗ trợ các Trưởng phòng/ban trong quá trình triển khai.

 Hình thức huấn luyện:

 • Trực tiếp tại doanh nghiệp,
 • hoặc huấn luyện online thông qua ứng dụng Google Meet.

Sự khác biệt độc đáo của chương trình này là gì?

Đây là chương trình vừa học – vừa làm – để tập trung vào tính ỨNG DỤNG và HIỆU QUẢ:

 • ỨNG DỤNG: Chương trình huấn luyện được thiết kế để học viên có thể áp dụng vào công việc. Bằng cách lựa chọn các hoạt động then chốt nhất để áp dụng.
 • HIỆU QUẢ: Chương trình đem lại hiệu quả bền vững. Bởi vì, các yếu tố được lựa chọn theo thực tiễn tốt nhất của thị trường; Đồng thời, đảm bảo tính đồng bộ của mô hình doanh nghiệp hiệu suất cao nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng.

Đăng ký tư vấn về chương trình Manager Coaching

Nhà Quản lý hiệu suất cao