Blog

Kỹ năng Lãnh đạo

Làm thế nào bạn nâng cao Năng lực lãnh đạo?

Đơn giản thôi! Hãy chọn một mô hình lãnh đạo phù hợp và đi theo nó:

 • Warren G. Bennis: Lãnh đạo là người làm việc đúng; Quản lý là người làm đúng việc. 
 • Dwight D. Eisenhower: Lãnh đạo là nghệ thuật khiến người khác làm điều bạn muốn, bởi vì họ muốn làm điều đó. 
 • John Maxwell: Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng. 

Và còn rất nhiều câu trả lời khác nữa.

Mục lục

Vậy, rốt cuộc thì “lãnh đạo là gì“?

Nhà lãnh đạo là người xác lập hướng đi, hoạch định một tầm nhìn đầy cảm hứng, và tạo ra một cái gì đó mới. Tuy nhiên, trong khi đặt ra phương hướng, họ cũng phải sử dụng các kỹ năng quản lý để hướng dẫn đội nhóm của họ về đích một cách trơn tru và hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào quá trình lãnh đạo và dặc biệt cùng thảo luận về mô hình lãnh đạo chuyển đổi, được nêu ra bởi James MacGregor Burns và sau đó được phát triển bởi Bernard Bass. Mô hình này nhấn mạnh tư duy nhìn xa trông rộng và mang lại sự thay đổi; Thay vì quy trình quản lý được thiết kế để duy trì và đều đặn cải thiện hiệu suất hiện tại.

Mô hình Lãnh đạo Chuyển đổi

Theo quan điểm của lãnh đạo chuyển đổi, một nhà lãnh đạo hiệu quả là một người làm những việc sau đây:

 1. Tạo ra một Tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai.
 2. Thúc hút và truyền cảm hứng cho nhân viên tham gia với tầm nhìn đó.
 3. Quản lý việc phân bổ tầm nhìn chung thành các mục tiêu chức năng.
 4. Phát triển đội ngũ, nhằm đạt hiệu quả hơn trong việc đạt được tầm nhìn.

Vì vậy, Lãnh đạo là tập hợp các kỹ năng cần thiết để làm những việc này. Chúng ta hãy cùng xem xét từng yếu tố một cách chi tiết hơn:

Bước 1. Tạo ra một Tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai.

Trong kinh doanh, một tầm nhìn là một miêu tả thực tế, có sức thuyết phục và hấp dẫn của nơi mà bạn muốn có trong tương lai. Tầm nhìn cung cấp định hướng, đề ra các ưu tiên, và cung cấp một đích đến; Vì vậy mà bạn có thể nói rằng bạn đã đạt được những gì bạn muốn.

Để tạo ra một tầm nhìn, các nhà lãnh đạo tập trung vào thế mạnh của một tổ chức bằng cách sử dụng các công cụ chiến lược như Five Forces của Porter, phân tích PEST, Phân tích USP, Phân tích năng lực lõi và phân tích SWOT để đánh giá tình trạng hiện tại của họ.

 • Họ nghĩ về khả năng phát triển trong ngành kinh doanh của mình? Và làm thế nào đối thủ cạnh tranh có khả năng đạt được chúng?
 • Họ nhìn vào cách có thể đổi mới thành công; Và định hình chiến lược kinh doanh để đạt được thành công trong tương lai?
 • Họ kiểm tra tầm nhìn với kết quả nghiên cứu thị trường thích hợp, và bằng việc đánh giá những rủi ro tiềm ẩn quan trọng thông qua các kỹ thuật phân tích rủi ro.

Do đó, lãnh đạo là gì?

Lãnh đạo chính là chủ động – giải quyết vấn đề, nhìn về phía trước, và không được thỏa mãn với những thứ như họ đang có.

 • Sau khi phát triển tầm nhìn, các nhà lãnh đạo phải làm cho tầm nhìn đó trở nên hấp dẫn và thuyết phục. Một tầm nhìn hấp dẫn khiến mọi người có thể nhìn thấy, cảm nhận, hiểu, và nắm lấy.
 • Lãnh đạo hiệu quả cung cấp một bức tranh phong phú về tương lai sẽ như thế nào khi tầm nhìn của họ được thực hiện. Họ kể những câu chuyện đầy cảm hứng; Và giải thích tầm nhìn của họ theo cách mà mọi người đều liên quan đến nó.
 • Tại đây, lãnh đạo kết hợp tầm nhìn với những giá trị chung, để tạo ra một cái gì đó thực sự có ý nghĩa cho những người đang được họ dẫn dắt.

Bước 2. Thu hút nhân viên tham gia thực hiện tầm nhìn.

Một tầm nhìn hấp dẫn sẽ cung cấp nền tảng cho lãnh đạo. Đó là khả năng lãnh đạo để thu hút và truyền cảm hứng cho mọi người để giúp họ đạt được tầm nhìn đó.

 • Ví dụ, khi bạn bắt đầu một dự án mới, có thể bạn sẽ có rất nhiều sự nhiệt tình, và thường dễ dàng để giành chiến thắng cho các dự án ngay từ đầu.
 • Tuy nhiên, có thể sẽ khó khăn để giữ cảm hứng cho tầm nhìn của bạn sau khi sự nhiệt tình ban đầu mất dần; Đặc biệt là khi các nhóm hoặc tổ chức cần phải thực hiện những thay đổi đáng kể trong cách làm việc hiện tại của họ.
 • Các nhà lãnh đạo nhận ra điều này, và họ làm việc chăm chỉ trong suốt dự án để kết nối tầm nhìn với nhu cầu, mục tiêu và khát vọng của các cá nhân trong đội nhóm.

Một trong những cách quan trọng mà họ làm điều này là thông qua Thuyết mong đợi. Lãnh đạo hiệu quả liên kết hai kỳ vọng với nhau:

 • Sự kỳ vọng về công việc thách thức sẽ dẫn đến kết quả tốt.
 • Sự kỳ vọng về kết quả tốt sẽ dẫn đến phần thưởng hấp dẫn.

Điều này thúc đẩy mọi người làm việc chăm chỉ để đạt được thành công, vì họ mong đợi được khen thưởng – cả vật chất và phi vật chất – như một thành quả.

Phương pháp tiếp cận khác: bao gồm tái khẳng định về những lợi ích mà tầm nhìn sẽ mang lại cho khách hàng; Và tận dụng các cơ hội để thường xuyên truyền đạt tầm nhìn một cách hấp dẫn và lôi cuốn.

 • Phương pháp này sẽ hữu hiệu khi nhà lãnh đạo có quyền lực chuyên gia. Mọi người ngưỡng mộ và tin tưởng vào nhà lãnh đạo vì họ là chuyên gia trong lĩnh vực họ làm.
 • Lãnh đạo có uy tín, và họ đã giành được quyền yêu cầu mọi người phải lắng nghe và theo họ. Điều này làm giúp các nhà lãnh đạo dễ dàng hơn trong việc thúc đẩy và truyền cảm hứng cho mọi người.
 • Lãnh đạo cũng có thể thúc đẩy và ảnh hưởng đến mọi người thông qua sức thu hút tự nhiên về giá trị và phong cách cá nhân.
 • Lãnh đạo cũng có thể dùng quyền lực để trả tiền thưởng hoặc giao nhiệm vụ cho nhân viên. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tài ba không phụ thuộc quá nhiều vào các loại quyền lực để khích lệ người khác.

Bước 3. Phân bổ tầm nhìn thành các mục tiêu chức năng.

Người lãnh đạo phải đảm bảo các công việc cần thiết được triển khai đúng để đạt được tầm nhìn. Hoặc thông qua đội ngũ quản lý phụ trách nhiệm vụ này. Qua đó, tầm nhìn được chia nhỏ thành các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; Cũng như được phân bổ cho từng chức năng trong tổ chức.

Việc này giúp cho các mục tiêu cá nhân – được liên kết – với tầm nhìn chung của toàn đội.

Hệ thống này có thể được triển khai thông qua mô hình Quản lý hiệu quả làm việc BSC và KPIs, hay hiện đại hơn là OKR, và một số mô hình hiệu quả khác như Quản lý khi đi dạo MBWA; Nhằm đảm bảo những gì nên xảy ra để biến tầm nhìn thành hiện thực.

Bước 4. Gắn kết và huấn luyện đội ngũ.

Phát triển đội ngũ là hoạt động quan trọng được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo chuyển đổi.

Để phát triển đội ngũ, đầu tiên các nhà lãnh đạo phải hiểu được tâm lý và động lực đội nhóm. Một số mô hình hiệu quả để triển khai như phương pháp tiếp cận vai trò của Belbin; Hay mô hình 4 giai đoạn của Bruce Tuckman.

Tiếp theo, người lãnh đạo cần đảm bảo các thành viên trong nhóm có được những kỹ năng cần thiết để làm công việc của họ và đạt được tầm nhìn; Việc này được thực hiện thông qua quá trình trao đổi và phản hồi thường xuyên; Cũng như bằng cách đào tạo và huấn luyện nhân viên cải thiện hiệu suất cá nhân và đồng đội.

Bước quan trọng, nhà lãnh đạo tìm kiếm những nhà lãnh đạo tiềm năng để phát triển họ. Bằng cách phát triển kỹ năng lãnh đạo trong đội nhóm, bạn tạo ra một môi trường có thể tiếp tục thành công trong dài hạn.