KPI Coaching

Chuẩn hóa, Đo lường & Nâng cao hiệu suất Quy trình kinh doanh

“Nếu bạn không đo lường, thì bạn không thể cải thiện.”

(Petter Drucker)

Chào bạn!

Để đo lường hiệu suất của quy trình kinh doanh, các doanh nghiệp thường sử dụng các chỉ số KPI như: 

 • Doanh thu,
 • Số lượng khách hàng,
 • Tỷ lệ chốt sale…

Tốt! Nhưng chưa đủ… 

Ví dụ, bạn thấy Doanh thu đang giảm và muốn cải thiện nó! Nhưng bạn làm thế nào để:

 • Xác định đâu là các điểm tắc nghẽn trong quy trình kinh doanh khiến doanh thu giảm?
 • Quan trọng hơn: Nguyên nhân gốc rễ là gì?
 • Và làm sao để thu hút các phòng/ban cùng nỗ lực để giải quyết chúng?

Phù! Có thể bạn sẽ nói rằng:

 • Doanh thu giảm là do sản phẩm đang có vấn đề.
 • Hoặc do marketing tiếp cận sai đối tượng?
 • Hay là do kỹ năng của nhân viên sale chưa tốt.
Pham Thong Nhat

Đó là cách làm của hầu hết các doanh nghiệp. Nó có hiệu quả không? Câu trả lời là: 

 • 50-50: Lúc có, lúc không!

Bởi vì, phụ thuộc rất lớn vào:

 • Khả năng bạn xác định đúng nguyên nhân gốc rễ, và 
 • Khả năng bạn thu hút được sự nỗ lực của các phòng/ban để giải quyết chúng.

Oh! Điều hành doanh nghiệp mà xác suất như đánh bạc ấy nhỉ!?

Bây giờ, tôi muốn giới thiệu với bạn một phương pháp hiệu quả hơn, để Đo lường và Nâng cao hiệu suất Quy trình kinh doanh:

Đây là phương pháp bản quyền, được tôi đúc rút sau 16 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý hiệu suất, tôi gọi nó là “Bản đồ KPI“.

Bản đồ Kpi
Với Bản đồ KPI, bạn có thể dễ dàng:
 • Đo lường hiệu suất của quy trình kinh doanh một cách toàn diện.
 • Chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ, khi có vấn đề về hiệu suất, để giải quyết triệt để.
 • Dự báo hiệu suất kinh doanh sẽ tăng hay giảm trong tương lai.
 • Thu hút sự tập trung của các phòng/ban cùng nỗ lực để nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Lời mời:

Nếu bạn muốn xây dựng Bản đồ KPI để đo lường và thúc đẩy hiệu suất của quy trình kinh doanh lõi, hãy đăng ký vào form dưới đây, tôi sẽ liên hệ và tư vấn cho bạn:

Đăng ký tư vấn về chương trình KPI Coaching

Chuẩn hóa, đo lường và nâng cao hiệu suất Quy trình kinh doanh