OKR và PMS 2.0

Hệ thống Quản lý hiệu suất liên tục

Pms 2.0

Tìm hiểu về OKR và PMS 2.0

Dưới đây là những nội dung quan trọng về OKR và PMS 2.0 - Hệ thống Quản lý hiệu suất liên tục

PMS 2.0 – Quản lý hiệu suất liên tục

Đăng ký buổi tư vấn 1-1 miễn phí về OKR

Cropped Pham Thong Nhat.png

Bạn muốn áp dụng OKR, nhưng:

  • Chưa biết bắt đầu từ đâu?
  • Áp dụng OKR như thế nào để đạt hiệu quả?
  • Bạn cần người có kinh nghiệm hướng dẫn?

Hãy để tôi giúp bạn:

Đây là buổi tư vấn online (60 – 90 phút) qua ứng dụng Google Meet. Trong buổi tư vấn này, tôi sẽ: 

  • Giải đáp mọi khúc mắc của bạn về OKR và
  • Hướng dẫn bạn cách áp dụng OKR thành công.
Hẹn gặp bạn tại buổi tư vấn!

Đăng ký buổi tư vấn 1-1 miễn phí về OKR

Giải đáp mọi khúc mắc về OKR và hướng dẫn cách áp dụng OKR thành công!