Kiến thức về Lean-HR

Mô hình Quản trị Nhân sự Tinh gọn & Hiệu quả

Mô Hình Lean Hr

Kiến thức về Lean-HR

Dưới đây là những hướng dẫn quan trọng về mô hình Lean-HR giúp bạn xây dựng hệ thống Quản trị nhân sự Tinh gọn và Hiệu quả cho doanh nghiệp!

TỔNG QUAN VỀ LEAN-HR

CÁC HOẠT ĐỘNG THEN CHỐT TRONG LEAN-HR

SETUP PHÒNG NHÂN SỰ 

  • Cấu trúc phòng nhân sự (17/10/2023)
  • Mô hình Dịch vụ nhân sự xuất sắc (24/10/2023)
  • Báo cáo & Phân tích dữ liệu nhân sự (31/10/2023)
Cropped Pham Thong Nhat.png

Đăng ký buổi tư vấn 1-1 miễn phí về Lean-HR

  • Bạn có vấn đề về nhân sự?
  • Bạn muốn tìm hiểu về Lean-HR?

Hãy để tôi giúp bạn:

Đây là buổi tư vấn online (60 – 90 phút) qua ứng dụng Google Meet. Trong buổi tư vấn này, tôi sẽ: 

  • Giải đáp các khúc mắc của bạn về Lean-HR và
  • Hướng dẫn cách sử dụng các phương pháp của Lean-HR để giải quyết vấn đề nhân sự của bạn!
Hẹn gặp bạn tại buổi tư vấn!

Đăng ký buổi tư vấn 1-1 miễn phí về Lean-HR

Hướng dẫn cách sử dụng các phương pháp của Lean-HR để giải quyết vấn đề nhân sự của bạn!