GROW Coaching

Nâng cao vị thế cạnh tranh bằng một Chiến lược tăng trưởng rõ ràng

Chào bạn!

Bạn đang lập team để xây dựng một chiến lược tăng trưởng cho doanh nghiệp? Nhưng:

  • Bạn chưa biết cách tổ chức và điều phối team chiến lược này như thế nào?
  • Hoặc bạn chưa có phương pháp và công cụ để phân tích chiến lược?
  • Đôi khi, bạn đã có chiến lược, nhưng bạn băn khoăn không biết chiến lược này có đúng không?
  • Thậm chí, bạn có chiến lược đúng rồi, nhưng làm sao để tổ chức thực thi cho hiệu quả đây?

Nếu bạn đang gặp phải một trong số các vấn đề nêu trên và cần một chuyên gia để làm việc cùng team chiến lược, thì tôi rất sẵn lòng đồng hành cùng bạn!

Với chương trình GROW Coaching, tôi sẽ cung cấp các phương pháp và công cụ chiến lược; Đồng thời, đóng vai trò là người điều phối các hoạt động của team chiến lược.

Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng chiến lược tăng trưởng, cũng như, lập kế hoạch và tổ chức thực thi các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Mong được tham gia và đồng hành cùng bạn!

Đăng ký tư vấn về chương trình GROW Coaching

Nâng cao Vị thế cạnh tranh bằng một Chiến lược tăng trưởng rõ ràng