Đặt lịch tư vấn 1-1

TƯ VẤN PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU OKR

Buổi tư vấn 1-1 qua Zoom (Miễn phí)

Cropped Pham Thong Nhat.png

Bạn muốn được tư vấn cách triển khai hệ thống Quản trị theo mục tiêu OKR?

 

Đây là buổi tư vấn online qua Zoom (Miễn phí). 

Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng hệ thống OKR theo bối cảnh và đặc thù riêng của doanh nghiệp.

Hãy đăng ký vào form dưới đây, tôi sẽ liên hệ để đặt lịch thảo luận qua Zoom với bạn:

Đặt lịch Tư vấn 1-1 qua Zoom