Đào tạo OKR

Ứng dụng OKR trong Quản trị

Khách hàng tiêu biểu:

Khóa học

ỨNG DỤNG OKR TRONG QUẢN TRỊ

1. Đối tượng học viên:

 • Lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Cán bộ Quản lý cấp trung.

2. Mục tiêu đào tạo:

 • Giúp Lãnh đạo và Quản lý của doanh nghiệp hiểu rõ các yếu tố cốt lõi của OKR.
 • Nắm được quy trình và công cụ để triển khai OKR thành công.

3. Nội dung chương trình đào tạo OKR:

Ghi chú: 
Nội dung đào tạo nêu trên, có thể được điều chỉnh, theo nhu cầu đặc thù riêng của doanh nghiệp.

cam kết ứng dụng hiệu quả

Đăng ký Đào tạo

Ứng dụng OKR trong Quản trị

 

Đăng ký Đào tạo OKR

Vnpt
2
Hà Nội

Kinh nghiệm dự án của tôi để bạn tin tưởng:

 1. Dự án OKR & KPI, Chi nhánh PVNDB, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 2. Dự án OKR, Công ty Smart Việt Nam.
 3. Dự án OKR, Tập đoàn VNPT.
 4. Đào tạo OKR, MVAS, Tổng công ty MobiFone.
 5. Dự án OKR & KPI, Công ty Napas.
 6. Dự án OKR, Công ty GreenMazing.
 7. Dự án OKR, Công ty Dược liệu Phương Đông.
 8. Dự án OKR, Công ty quản lý Chuỗi thời trang 1BC.
 9. Dự án OKR, Công ty Truyền thông Creatio.
 10. Dự án Tái cấu trúc, Công ty HMK.
 11. Dự án KPI, Công ty thực phẩm Nông Trang.
 12. Dự án KPI, Công ty thương mại VietGreen.
 13. Dự án KPI, Công ty nội thất NHK Furniture.
 14. Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Công ty cổ phần Eurowindow Holding.
 15. Dự án Thiết kế tổ chức, Công ty thực phẩm Nông Trang.
 16. Dự án Thiết kế tổ chức, Công ty thương mại AOZ.
 17. Dự án KPI, Ngân hàng Maritime Bank.
 18. Dự án Lương 3P, Ngân hàng Maritime Bank.
 19. Dự án Tái cấu trúc tổ chức, Ngân hàng Vpbank.
 20. Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Ngân hàng Vpbank.
 21. Dự án KPI, Ngân hàng Vpbank.
 22. Dự án Khung năng lực, Ngân hàng Vpbank.
 23. Dự án lương 3P, Ngân hàng Vpbank.

cam kết ứng dụng hiệu quả

Đăng ký Đào tạo

Ứng dụng OKR trong Quản trị

 

Đăng ký Đào tạo OKR