VIP: CEO Coaching 1-1

Chào mừng bạn đến với gói dịch vụ dành cho VIP

Đồng hành Xây dựng Doanh nghiệp Hiệu suất cao.

VIP: CEO Coaching 1-1

Dịch vụ này bao gồm những gì?

Toàn bộ chương trình Coaching mà tôi thiết kế để giúp bạn xây dựng một doanh nghiệp hiệu suất cao, bao gồm:

  1. KPI Coaching: Chuẩn hóa, đo lường và nâng cao hiệu suất Quy trình kinh doanh.
  2. OKR Coaching: Phương pháp điều hành doanh nghiệp để tạo ra Kết quả đột phá.
  3. GROW Coaching: Nâng cao vị thế cạnh tranh bằng một chiến lược tăng trưởng rõ ràng.
  4. Manager Coaching: Nhà quản lý hiệu suất cao.
  5. Leadership Coaching: Từ Sếp trở thành Huấn luyện viên.
 Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải sử dụng toàn bộ chương trình nêu trên. Tôi sẽ khảo sát hiện trạng doanh nghiệp và tư vấn cho bạn phương án tối ưu nhất để triển khai.
Pham Thong Nhat

Thời gian và cách thức làm việc:

Thời gian: 

  • Tôi sẽ đồng hành cùng bạn, ít nhất trong 1 năm (hoặc nhiều hơn nếu bạn muốn), để xây dựng và triển khai các hệ thống.

Hình thức coaching bao gồm 2 loại:

  • Coaching team: Là các buổi coaching cho đội nhóm của bạn theo lịch làm việc của các chương trình nêu trên.
  • Coaching 1-1: Là các buổi coaching 1-1 tôi làm việc riêng với bạn (mỗi tuần 1 buổi).

Phương thức làm việc:

  • Trực tiếp tại doanh nghiệp của bạn.
  • Hoặc online qua ứng dụng Google Meet.

Đăng ký tư vấn về dịch vụ VIP: CEO Coaching 1-1

Xây dựng Doanh nghiệp Hiệu suất cao