Blog

13 đối tượng có thể trở thành đồng minh của bạn trong công việc

Cách thức để xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và hỗ trợ tại nơi làm việc

“Một vấn đề được chia sẻ là một vấn đề coi như đã được giảm một nửa”, các cụ thường nói vậy,  và điều đó cũng đúng với kinh doanh. Để làm việc theo cách của bạn thông qua những thử thách mà bạn phải đối mặt mỗi ngày, bạn cần một sự giúp đỡ tuyệt vời để có một mạng lưới các cá nhân hỗ trợ để bạn có thể làm việc để cùng tìm ra giải pháp.
Đồng minh là những người cung cấp sự ủng hộ, hỗ trợ, tư vấn, thông tin, bảo vệ, và thậm chí cả tình bạn.  Những điều trên là cơ sở cho sự hỗ trợ của bạn. Nếu mối quan hệ cùng có lợi với các đồng minh của bạn mạnh mẽ, bạn có thể tồn tại và phát triển trong công ty, và bạn có thể đạt được nhiều thứ nhanh hơn và trơn tru hơn. Làm việc cùng với các đồng minh giúp bạn và họ đạt được nhiều thành quả hơn. (Ở đây, chúng tôi đang sử dụng từ “đồng minh” theo ý nghĩa tích cực của nó – chúng tôi không ngụ ý rằng bạn đang cố gắng để phá vỡ văn hóa chung, tham gia vào chính trị hay trò chơi, hay tạo ra bất kỳ loại văn hóa “chúng ta và họ” nào cả. Nó rõ ràng là sai nếu chúng ta hành xử theo cách này.)
Bất cứ ai và tất cả những người có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn chính là một đồng minh tiềm năng. Những đồng minh tự nhiên là những người có chung một mối quan tâm chung với bạn. Đồng nghiệp người ở xung quanh nhiều năm và có thể cung cấp những kinh nghiệm vô  giá, các thành viên trong nhóm những người luôn luôn vui vẻ là một cái loa cho ý tưởng của bạn, hay nhà cung cấp, người sẵn sàng chấp nhận những điều dường như không thế, những người này là nhưngx đồng minh tự nhiên của bạn.
Nhưng bạn cũng có thể tìm thấy các đồng minh ở những nơi không ngờ. An bên bộ phận tài chính, người chịu trách nhiệm về báo cáo trong dự án tài chính của bạn. Lan, thư ký, người nói với bạn khi sếp đang trong một tâm trạng tốt, hay Sim, cựu trưởng bộ phận của bạn người luôn luôn sẵn sàng cho lời khuyên.  Họ cũng là những đồng minh quan trọng.
Mẹo:
Đồng minh có thể giúp bạn trực tiếp và gián tiếp. Ví dụ, nếu bạn đang chạy chậm tiến độ một dự án, cấp dưới của bạn có thể giúp bạn trực tiếp bằng cách làm việc nhiều giờ hơn, trong khi sếp của bạn có thể giúp bạn gián tiếp bằng cách ủy quyền một phần khác khối lượng công việc của bạn cho người khác.

Xây dựng nền tảng hỗ trợ cá nhân của bạn

Đây là một trong những lý do mà điều quan trọng là phải cởi mở và hỗ trợ cho những người khác ở nơi làm việc, và lý do tại sao nó có giá trị dành ra ít nhất một lượng nhỏ thời gian của bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần giúp đỡ. Sau mọi thứ, nếu bạn là một người hỗ trợ tích cực, nhiều người khác sẽ đều hỗ trợ bạn khi cần.
Vì vậy, người có thể là đồng minh với bạn là ai? Chỉ cần đội nhóm bạn? Trên thực tế, danh sách các đồng minh tiềm năng tiến xa hơn nhiều so với điều này!
Bảng 1 dưới đây cung cấp một danh sách ví dụ về các đồng minh, với sự hỗ trợ bạn có thể nhận được từ họ, và những điều bạn có thể đáp ứng lại cho họ.
Bảng 1: Đồng minh có thể – Và những gì họ có thể muốn …

Đồng minh tiềm năng Anh ấy/cô ấy có thể làm gì cho bạn? Điều gì anh ấy/cô ấy mong muốn được trả lại từ bạn?
Thành viên trong nhóm Trợ giúp bạn với nhiệm vụ thường xuyên.
Trung thành.
Hãy là một cái loa.
Hỗ trợ với nhiệm vụ thường xuyên. Lòng trung thành.
Sự công nhận.
Tín dụng – cho cả công khai và riêng tư.
Bảo vệ bạn.
Đấu tranh cho bạn.
Giúp bạn trong việc thăng tiến nghề nghiệp.
Lòng trung thành.
Ủng hộ.
Hỗ trợ với nhiệm vụ của anh ấy/cô ấy
Cam kết.
Sẵn sàng để bước tiếp
Xây dựng hình ảnh
Thành viên quản lý cấp cao Bảo vệ bạn.
Đấu tranh cho bạn.
Giúp bạn trong việc thăng tiến nghề nghiệp
Lòng trung thành.
Ủng hộ.
Cam kết.
Sẵn sàng để bước tiếp
Xây dựng hình ảnh.
Nhân viên hỗ trợ Sẵn sàng thực hiện các chức năng ngày qua ngày.
Hợp tác
Sự đánh giá.
Chú ý.
Sự công nhận.
Thư lý, trợ lý điều hành Cung cấp cho bạn truy cập vào các thông tin quan trọng và mọi người Sự đánh giá.
Chú ý.
Sự công nhận.
Gia đình Cung cấp hỗ trợ tinh thần, sự đánh giá cao, thấu hiểu Hỗ trợ tinh thần.
Sự đánh giá.
hiểu biết
Đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm Cung cấp chuyên môn, quan điểm, thông tin liên lạc, kiến thức. Sự tôn trọng.
Sự công nhận.
Chú ý.
Mạng lưới đồng minh Giữ tiếng nói chung.
Cung cấp cho bạn các thông tin có lợi và kiến thức nền tảng.
Cung cấp cho bạn các mối quan hệ
Cảnh báo về các xu hướng và hình mẫu đang nổi lên.
Thông tin có lợi
Background knowledge.
Các mối quan hệ.
Cảnh báo về các xu hướng và hình mẫu đang nổi lên.
Các nhóm sở thích Xây dựng ảnh hưởng.
Huy động hỗ trợ.
Cung cấp cho bạn dữ liệu
Hỗ trợ cho sự nghiệp của họ.
Các thành viên cộng đồng Xây dựng ảnh hưởng.
Huy động hỗ trợ.
Cung cấp cho bạn dữ liệu.
Hỗ trợ cho sự nghiệp của họ.
Báo chí Xây dựng ảnh hưởng.
Huy động hỗ trợ
Thông tin
Chính phủ Xây dựng ảnh hưởng.
Huy động hỗ trợ
Hỗ trợ cho sự nghiệp của họ.
Khách hàng Cung cấp đầu vào cho các sáng kiến phát triển sản phẩm mới.
Cung cấp các giới thiệu.
Cung cấp khuyến mãi
Ưu đãi
Sẵn sàng đi tiếp
Định hướng kinh doanh.
Giới thiệu sản phẩm.
Nhà cung cấp Cung cấp hỗ trợ thêm.
Cung cấp ưu đãi.
Ưu đãi
Định hướng kinh doanh.
Giới thiệu sản phẩm.

Mẹo:
Đừng ngây thơ trong cách bạn tiếp cận mọi người, hãy ý thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người, và hiểu rằng những điều này có thể xung đột với bạn. Ngoài ra, nhận ra rằng họ có thể không có khả năng giúp bạn với hàng loạt các lý do có thể.
Hãy nuôi dưỡng các đồng minh của bạn, và bạn sẽ thấy rằng bạn có thể được nhiều  hiệu quả trong việc thực hiện công việc hơn nữa. Và tất nhiên, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng  và dễ chịu hơn trong công việc của bạn rất nhiều!

Okr Ad Blog