Bài viết

24 Th12 2019

Xây dựng đội nhóm hiệu quả

Bạn nghĩ về một nhóm hiệu quả? 

 • Bạn có thể hình dung một đội ngũ làm việc gắn kết như một toàn thể. 
 • Tất cả mọi người có tài năng và thế mạnh,
 • Không ai  cãi nhau, và có tinh thần cạnh tranh để mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất .
 • Công việc được thực hiện một rất tốt, và tất cả mọi người vì mục tiêu của đội.

Bài viết này chia sẻ về Quá trình bốn bước để xây dựng và duy trì một đội ngũ hiệu quả. 

Bước 1: Phân tích và lập kế hoạch 

Bạn đã được giao nhiệm vụ thiết lập một đội mới, hoặc bạn vừa nhận một đội hiện tại:

 • Bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu của đội. Mục đích cuối cùng của nó là gì? Mong đợi của bạn là gì? 
 • Làm thế nào đội của bạn đóng góp vào các mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức? 
 • Sau đó tạo một Điều lệ đội để giúp làm rõ mục tiêu của đội bạn. 
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của đội
 • Phân tích các hoạt động hàng ngày của đội bạn:
  • Xác định những việc mọi người đang thực sự làm trong thời gian làm việc cho phép với nguồn lực và năng lượng hiện có.
  • Phát hiện vấn đề còn tồn đọng,
  • Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả tổng thể của đội bạn. 
 • Xác định vai trò và nhiệm vụ cụ thể trong đội: Đảm bảo rằng không có nhiệm vụ hay trách nhiệm nào chồng chéo lên nhau, không cần thiết giữa các vị trí, vì điều này có thể gây ra vấn đề sau này.

Bước 2: Chọn đúng người 

Khi chọn người cần:

 • Xác định mục tiêu của mình,
 • Xác định được vị trí bạn cần cho đội,
 • Lên danh sách nội dung yêu cầu cho mỗi vị trí: Đâu là điểm mạnh mà người đảm nhiệm ở mỗi vị trí nên có? Khả năng chuyên môn kỹ thuật ? Hoạt động hỗ trợ: thái độ tích cực, trí tuệ cảm xúc, hoặc một tinh thần hợp tác?

Hãy chắc chắn rằng bạn tuyển dụng có hiệu quả và chuyên nghiệp. Cần cẩn thận phân tích vị trí mà bạn muốn tuyển dụng, soạn thảo quy trình tuyển dụng. Điều quan trọng là đừng vội vã trong giai đoạn này – tuyển dụng những người không phù hợp sẽ lãng phí nguồn lực, và sẽ gây ra thất vọng và tức giận trong các thành viên khác.

Một khi bạn có đội nhóm cốt lõi:

 • Sử dụng Điều lệ đội để làm rõ mục tiêu cho nhân viên
 • Nhân viên cần hiểu rõ mục tiêu của đội, và nên biết làm thế nào phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức.
 • Sử dụng kỹ thuật quản lý bằng mục tiêu để kết nối đóng góp của mỗi thành viên với mục tiêu chung của đội.
 • Thiết lập chỉ số KPI.
 • Thiết lập một số nguyên tắc cơ bản: Làm thế nào chia sẻ thông tin? Bao lâu đội sẽ họp, và ai sẽ chủ trì mỗi cuộc họp? Có thời hạn đối với dự án quan trọng như thế nào? 
 • Cập nhật Đội Điều lệ khi có thay đổi và phổ biến những đổi mới kịp thời. 

Bước 3: Đào tạo / Xây dựng 

Nhóm thành công được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và hợp tác. Khi bắt đầu làm việc cùng nhau, dành thời gian để mọi người hiểu nhau. Thiết lập mối quan hệ hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau, và xây dựng lòng tin. Hãy nhớ, để những người lạ trở thành một đội ngũ gắn kết, sẽ tiến triển qua nhiều giai đoạn dự đoán được.

Tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo:

 • Liên hệ với nhiệm vụ, trách nhiệm, mục tiêu và kỳ vọngi;
 • Nhu cầu cá nhân phát triển các kỹ năng và năng lực của họ.
 • Hãy dành thời gian suy nghĩ về từng thành viên trong đội:
  • Họ gặp hạn chế ở mặt nào?
  • Họ có nổi bật trong đội?
  • Nếu bạn nhận thấy ai đó tụt lại phía sau, hoặc không đáp ứng thời hạn, xem xét trao đổi môt-một với người đó.

Đào tạo và huấn luyện nhà lãnh đạo tương lai, để xác định những người có tiềm năng lãnh đạo. Cung cấp cho họ những cơ hội để phát triển kỹ năng của họ 

Lưu ý: Phản hồi hai chiều là đặc biệt quan trọng trong việc phát triển đội ngũ của bạn. Khuyến khích nhân viên của bạn cũng làm như vậy.

Bước 4: Tạo động lực 

Luôn giữ cho các cá nhân năng động và tràn đầy sinh lực khi họ làm việc hướng tới mục tiêu của mình. Hãy đánh giá về mức độ động lực mà nhân viên hiện có. Và từ đó tìm hiểu về tâm lý động cơ của mỗi cá nhận: những gì họ thực sự muốn từ bạn, và từ công việc của họ. 

Ví dụ, tiền thưởng -tài chính, các yếu tố không liên quan đến tiền lương hay tiền thưởng, đạt được sự tiến bộ, linh hoạt về thời gian và ăn mừng thành công trên đường đi (dù là lớn hay nhỏ). 

Bước 5: Phần thưởng  

Sử dụng phần thưởng khi nhân viên đạt được mục tiêu trong công việc.Khen ngợi đội như một toàn thể, cũng như từng người. Và thưởng dựa trên những gì bạn phát hiện về động cơ của nhân viên ở Bước 4. 

Ví dụ, 

 • Phần thưởng là một bữa ăn trưa sau khi đội hoàn tất một công việc khó khăn. 
 • Trao đổi môt-một trong đó thảo luận về triển vọng nghề nghiệp của họ

Những điểm chính

Cần lập kế hoạch trước nếu bạn muốn xây dựng một đội ngũ hiệu quả 

Hãy

 • Xác định mục tiêu và trách nhiệm 
 • Tuyển dụng hiệu quả 
 • Đánh giá nhu cầu đào tạo 
 • Đào tạo và phát triển liên tục 

Hãy chắc chắn rằng bạn dành thời gian gia tốc động lực cho tất cả mọi người . Và hãy nhớ rằng, việc xây dựng một đội ngũ hiệu quả là một hoạt động thường xuyên. 

Chia sẻ cho Đồng nghiệp, nếu bạn thấy hữu ích!

hướng dẫn okr cho ceo
shares