Thẻ điểm cân bằng BSC & KPI

Chương trình Đào tạo tại doanh nghiệp

Thẻ điểm cân bằng BSC & KPI

Bộ công cụ giúp bạn hoạch địnhthực thi chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Theo kết quả khảo sát 2.694 nhà lãnh đạo doanh nghiệp:

68% Mục tiêu chiến lược của các doanh nghiệp bị Thất bại.

(Nguồn: Công ty tư vấn chiến lược McKinsey)

Nguyên nhân Thất bại ở khâu Lập kế hoạch chiến lược:

88% là do mục tiêu và kế hoạch chiến lược không rõ ràng.

Nguyên nhân Thất bại ở khâu Thực thi chiến lược:

10% do thiếu nguồn lực.23% do quản lý cấp trung không hiểu chiến lược.27% do nhân viên phản kháng lại sự thay đổi.

Làm thế nào bạn xử lý các Thách thức Chiến lược này?

Giải pháp chính là hệ thống Thẻ điểm cân bằng BSC & KPI. Cụ thể với phương pháp BSClead, chúng tôi cung cấp bộ công cụ giúp bạn hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Nội dung khóa học

Module 1: Lập bản đồ chiến lược BSC
 • Xác định các chủ đề chiến lược.
 • Thẻ điểm cân bằng BSC.
 • Thiết lập mục tiêu chiến lược.
 • Vẽ bản đồ chiến lược.
Module 2: Xây dựng & Định nghĩa KPI
 • Mô tả các phương án KPI.
 • Lựa chọn KPI hiệu quả.
 • Công thức tính KPI.
 • Quy trình thống kê dữ liệu và đo lường KPI.
 • Lộ trình làm chủ KPI.
Module 3: Thiết lập mục tiêu hiệu suất
 • Hướng dẫn thiết lập mục tiêu hiệu suất.
 • Kỹ thuật quỹ đạo thành công.
 • Thiết lập mục tiêu cấp công ty.
 • Thiết lập mục tiêu cấp phòng/ban.
Module 4: Liên kết mục tiêu trong toàn tổ chức
 • Lag KPI và Lead KPI.
 • Hướng dẫn liên kết mục tiêu trong tổ chức.
 • Kỹ thuật thiết lập mục tiêu cá nhân.
Module 5: Quy trình quản lý hiệu suất
 • Quy trình quản lý hiệu suất KPI.
 • Phương pháp lập Báo cáo KPI.
 • Hệ thống họp đánh giá hiệu suất.
 • Kỹ thuật phản hồi hiệu suất cá nhân CFR.

Giải pháp tùy chọn của BSClead

Ngoài chương trình tiêu chuẩn nêu trên, Doanh nghiệp có thể tùy chọn giải pháp linh hoạt (một bước hoặc một số bước) trong bộ công cụ BSClead (như hình dưới đây). Chúng tôi sẽ khảo sát và tư vấn phương án tối ưu cho doanh nghiệp.

Đăng ký ngay để được tư vấn!

(Lưu ý: Hiện tại chúng tôi chỉ có thể cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp tại Hà Nội.)

Hotline: Ms. Linh – 0965 285 005