Phần mềm MyOKR cho doanh nghiệp

2019 10 02 09 25 Leadlife.myokr.online 2019 10 02 09 57 Hoanglong.myokr.online 2019 10 02 10 00 Hoanglong.myokr

MyOKR.online công cụ giúp CEO Kiểm soát % Hoàn thành mục tiêu và Tiến độ thực hiện công việc của từng nhân viên. Cập nhật online theo thời gian thực, mọi lúc, mọi nơi.

Đăng ký trải nghiệm miễn phí ngay tại form dưới đây. Trợ lý của tôi là Ms. Linh – 0965 285 005 sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn trải nghiệm.

Lưu ý: Tôi chỉ có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký.


 

Lưu ý: Các trường đánh dấu (*) là bắt buộc.