OKR Strategy

Lựa chọn Chiến lược Tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Quá lâu rồi,

Chiến lược (hay định hướng kinh doanh) đã bị nhốt ở trong đầu của ban lãnh đạo.

Quản lý cấp trung không biết, không hiểu, dẫn tới việc thực thi sai định hướng và kém hiệu quả.

Nhiệm vụ của tôi là đưa chiến lược (định hướng kinh doanh) trong đầu của bạn ra ánh sáng, làm cho nó rõ ràng và trở nên đơn giản, để đội ngũ thực thi dễ hiểu hơn.

Thêm nữa,

Thực tế, rất nhiều sáng kiến chiến lược đắt giá đến từ đội ngũ quản lý, chứ không phải từ quan điểm một chiều của ban lãnh đạo.

Thông qua các công cụ chiến lược, phương pháp chuyên môn và hỗ trợ tư vấn, chúng tôi giúp bạn lôi kéo sự tham gia của đội ngũ thực thi, từ đó huy động trí tuệ và tài năng của họ.

OKR Strategy – Chúng ta sẽ làm gì?

#1 Chiến lược Tăng trưởng

Khám phá các cơ hội tăng trưởng bị ẩn dấu.

Phát triển sáng kiến để nắm bắt các cơ hội tiềm năng.

Phân bổ ngân sách, nhân sự và thời gian để tối ưu nguồn lực có giới hạn của công ty.

#2 Lợi thế Cạnh tranh

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp.

Rà soát lợi thế của các đối thủ.

Từ đó, xác định và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững cho công ty.

#3 Lộ trình Thực thi

Thiết lập các mục tiêu chiến lược rõ ràng cho từng giai đoạn.

Xây dựng hệ thống đo lường hiệu suất và theo dõi tiến trình thực hiện mục tiêu.

Lập kế hoạch chiến lược cụ thể để triển khai.


Kpi2

Trong môi trường kinh doanh ngày nay,

Cơ hội thị trường đến nhanh, nhưng cũng trôi qua rất nhanh.

Đối thủ cạnh tranh thì ngày càng nhiều và gay gắt.

Nhu cầu và hành vi khách hàng liên tục thay đổi.

Vì vậy, xây dựng một Chiến lược Tăng trưởng sắc bén là quan trọng hơn bao giờ hết.

Một chiến lược tăng trưởng hiệu quả sẽ giúp bạn:

Dẫn dắt đội ngũ phát huy tối đa tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Thúc đẩy doanh thu, cải thiện lợi nhuận và mở rộng thị phần.

Xây dựng được Lợi thế cạnh tranh bền vững giúp công ty duy trì biên lợi nhuận trong dài hạn.

Bạn sẽ Tạo ra một tương lai mới cho công ty.

Đây chính là thời điểm bạn lựa chọn Chiến lược Tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Hãy suy nghĩ về 3 bước đơn giản:

  • Bước 1: Xác định kết quả kinh doanh kỳ vọng mà bạn muốn công ty đạt được trong vòng một năm hoặc ba năm tới.
  • Bước 2: Mang một Huấn luyện viên Chiến lược về công ty.
  • Bước 3: Huy động một nhóm (4 – 6 người) để cùng xây dựng và triển khai chiến lược tăng trưởng.

Sau đó, nhóm chiến lược của bạn sẽ có đủ năng lực để tự triển khai.

Responsive

#1 Khảo sát hiện trạng

Khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu kinh doanh. Từ đó, đánh giá hiện trạng và khám phá các cơ hội tăng trưởng tiềm năng.

Shield

#2 Lựa chọn chiến lược tăng trưởng

Thiết lập mục tiêu kinh doanh và phát triển các chiến lược tăng trưởng. Sau đó, phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch cụ thể để triển khai.

Diagram

#3 Triển khai chiến lược tăng trưởng

Tổ chức triển khai chiến lược tăng trưởng. Đo lường hiệu suất và theo dõi tiến trình thực hiện, nhằm duy trì kỷ luật thực thi và điều chỉnh chiến lược kịp thời.

OKR Strategy

Điều làm cho “OKR Strategy” trở nên độc đáo là sự tập trung vào các chiến lược tăng trưởng tác động cao và có thể hành động ngay.

Liên hệ tư vấn

Mr. Nhất – 0946.311.396

Email: nhat.leadership@gmail.com