Phát triển lãnh đạo

phạm thống nhất

Chào mừng bạn

Đến với tài nguyên dành cho lãnh đạo!

Phạm Thống Nhất.

Nhân viên của bạn có động lực đi làm, bởi vì:

 • Họ muốn nhận đủ lương hàng tháng?
 • Oh, đi làm chỉ để nhận lương thôi sao?

Mỗi ngày: Bạn phải xử lý một núi công việc?

 • Thật cũ rích, nhưng:
 • Không phải ai cũng biết cách giao việc.

Thiết lập mục tiêu hiệu quả, ngay lập tức:

 • Thúc đẩy Động lực, và
 • Cải thiện đáng kể Năng suất làm việc.

Người tài giỏi chiến thắng trò chơi, nhưng:

 • Tinh thần Đồng đội, và
 • Trí óc mới giành chức vô địch.

Xung đột? nó xảy ra như “cơm bữa”…

 • Nếu không được giải quyết,
 • Xung đột sẽ trở thành mối thâm thù.

Bạn ngồi trong Phòng họp ngột ngạt:

 • Tranh cãi lẫn nhau, và
 • Lãng phí thời gian họp không đâu vào đâu?

Chìa khóa để Phát hiện Nhân tài là:

 • Vượt qua cạm bẫy “hiệu suất”, nhưng
 • Hầu hết doanh nghiệp đều mắc lỗi này.

Điều quan trọng bạn cần tìm hiểu là:

 • Các nhà lãnh đạo (thật sự)…
 • Không nhất thiết phải có Quyền lực cứng.

Tìm hiểu Phong cách Lãnh đạo của bạn là:

 • Thẩm quyền và Giao dịch?
 • Hay phong cách Lãnh đạo Đột phá?

Sự thật là:

 • Muốn có nhân viên giỏi?
 • Bạn cần biết cách đào tạo họ!

Vấn đề của bạn sẽ:

 • Trở nên “nghiêm trọng” hơn, nếu bạn không:
 • Bắn trúng nguyên nhân quan trọng nhất.

Trong kinh doanh hiện đại:

 • Bạn không có đủ thời gian,
 • Để ra quyết định chậm đâu.
hướng dẫn okr cho ceo