Bài viết

12 Th12 2019

Kỹ thuật bậc thang – Đưa ra quyết định nhóm hiệu quả

Việc đưa ra quyết định nhóm thường là một vấn đề thách thức. Khi mọi thứ tiến triển theo đúng kế hoạch, chúng có thể dẫn đến một kết quả rất tốt. Tuy nhiên, khi quyết định trở nên sai lầm có thể sẽ dẫn đến xung đột. Một số người đấu tranh để có được sự công nhận và vị trí nhất định, những người khác có thể quan trọng hóa vấn đề hoặc gây rối, trong khi có người không đóng góp gì cho tập thể. Vì lý do này, đội nhóm thường bị mất kiểm soát và có những quyết định kém hiệu quả hơn so với khi các thành viên làm việc một mình.

Khi điều này xảy ra, việc một số người tỏ ra thất vọng và bỏ cuộc là điều dễ thấy. Tuy nhiên, khi một nhóm làiệiệc đúng cách thì mọi thứ sẽ trở nên hiệu quả. Đội nhóm làm việc với nhau hiệu quả sẽ vượt trội hơn so với các cá nhân và đưa ra quyết định tốt hơn.

Nhưng làm thế nào để nhóm bạn làm việc hiệu quả hơn? Làm thế nào để tất cả các thành viên trong nhóm đóng góp và truyền cảm hứng cho nhau để tạo ra những ý tưởng và giải pháp tuyệt vời?

Kỹ thuật bậc thang là một phương pháp hữu ích khuyến khích sự tham gia của cá nhân vào việc ra quyết định nhóm.

Kỹ thuật bậc thang là gì?

Kỹ thuật bậc thang là một công cụ đơn giản để quản lý các thành viên tham gia vào quyết định nhóm như thế nào. Kỹ thuật được phát triển bởi Steven Rogelberg, Janet Barnes-Farrell và Charles Lowe vào năm 1992, nó khuyến khích tất cả các thành viên đóng góp theo cá nhân TRƯỚC khi bị ảnh hưởng bởi người khác. Điều này tạo ra nhiều ý tưởng hơn, nó giúp mọi người không bị mờ nhạt và tránh bị áp đảo bởi các thành viên vượt trội hơn trong nhóm.

Tất cả những điều này giúp sẽ giúp nhóm bạn có được những quyết định tốt hơn.

Làm thế nào sử dụng công cụ

Kỹ thuật bậc thang bao gồm năm bước cơ bản.

Bước 1: Trước khi thành lập nhóm, hãy trình bày công việc hoặc vấn đề với tất cả các thành viên. Cho tất cả mọi người đủ thời gian để suy nghĩ về những gì cần làm cũng như hình thành ý kiến ​​riêng về cách tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ hoặc giải quyết vấn đề.

Bước 2: Thành lập nhóm nòng cốt gồm hai thành viên. Yêu cầu họ thảo luận về vấn đề.

Bước 3: Thêm hành viên thứ ba vào nhóm nòng cốt. Thành viên thứ ba trình bày ý tưởng cho hai thành viên đầu tiên TRƯỚC KHI nghe những ý tưởng đã được thảo luận. Sau khi cả ba thành viên đưa ra các giải pháp và ý tưởng của mình sẽ tiến hành thảo luận về các lựa chọn với nhau.

Bước 4: Lặp lại quy trình tương tự bằng cách thêm thành viên thứ 4, thứ 5… vào nhóm. Giành thời gian thảo luận sau khi mỗi thành viên bổ sung đã trình bày ý tưởng của mình.

Bước 5: Quyết định cuối cùng được đưa ra sau khi tất cả các thành viên đã được thêm vào nhóm và trình bày ý tưởng của họ.

Kỹ thuật bậc thang tương tự như phương pháp Delphi, một công cụ khác thường được sử dụng trong các nhóm  nhằm tránh tư duy tập thể và khuyến khích sự tham gia của các thành viên. Mặc dù cả hai công cụ có cùng mục tiêu, nhưng chúng có một vài điểm khác nhau như sau:

  • Trong phương pháp Delphi, người điều hành hoặc lãnh đạo quản lý nhóm. Trong kỹ thuật bậc thang, tất cả các thành viên đều bình đẳng.
  • Phương pháp Delphi giữ các thành viên ẩn danh. Người điều hành quản lý thông tin và các thành viên không biết ai ở trong nhóm. Kỹ thuật bậc thang liên quan đến việc gặp mặt trực tiếp vì vậy mọi người đều biết nhau.
  • Phương pháp Delphi là một quá trình dài trong khi kỹ thuật bậc thang diễn ra nhanh hơn.
  • Phương pháp Delphi thường được sử dụng cho các quyết định quan trọng cần nhiều người. Kỹ thuật bậc thang phù hợp hơn với các nhóm nhỏ cần đưa ra nhiều quyết định.

Mẹo:

Các nhóm có thể làm việc kém hiệu quả và không đưa ra được nhiều quyết định tốt nếu họ có quá nhiều thành viên. Hãy lập một nhóm nhỏ từ 4 đến 7 thành viên để tối đa hóa hiệu quả.

Những điểm chính

Kỹ thuật bậc thang là phương pháp tiếp cận từng bước giúp bạn đảm bảo rằng tất cả thành viên trong nhóm đều tham gia và được lắng nghe. Kỹ thuật này cho phép mọi người trình bày ý tưởng của mình trước khi các thành viên khác trong nhóm gây ảnh hưởng đến họ và cho phép mọi người lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Chia sẻ cho Đồng nghiệp, nếu bạn thấy hữu ích!

hướng dẫn okr cho ceo
shares