Hướng dẫn OKR cho người mới bắt đầu

okr là gì

okr vượt trội so với kpi thế nào

Coaching Okr

Phan Mem Okr

Ebook hướng dẫn okr cho người mới bắt đầu

Đã có một vài hướng dẫn về OKR trên Internet. Nhưng họ thiếu một nền tảng vững chắc giúp bạn đặt những viên gạch đầu tiên cho tới khi áp dụng thành công OKR.

Mặc dù tên của hướng dẫn này là dành cho người mới bắt đầu, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thì kể cả bạn đã có kinh nghiệm lâu năm cũng sẽ thấy được giá trị của nó.

Lời khuyên của tôi là bạn nên đọc hướng dẫn OKR cho người mới bắt đầu này một cách tuần tự từ đầu tới cuối. Điều này giúp bạn hiểu cách các yếu tố trong hệ thống OKR liên kết chặt chẽ với nhau và lý do các công ty lớn như Google, Walmart, LG, Samsung, Panasonic và Amazon… lại áp dụng OKR thành công đến vậy.