Ebook – Phương pháp đo lường và Phát triển năng lực nhân viên

phuong phap do luong va phat trien nang luc nhan vien
 

Tôi đồng ý: nhận Email (bao gồm các bài học giá trị, promotion) từ Nhất Leadership. Tôi có thể Unsubcribe/Hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

hướng dẫn okr cho người mới bắt đầu