Ebook – 06 bước Giải quyết Vấn đề Hiệu quả

6 bước giải quyết vấn đề hiệu quả
 

Bằng cách điền vào form này có nghĩa rằng bạn đồng ý nhận Email (bao gồm các bài học giá trị, promotion) từ Nhất Leadership. Bạn có thể Unsubcribe/Hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

hướng dẫn okr cho người mới bắt đầu